18:48 |29/08/2015
(LV) - Ngôi nhà sàn cùng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một điểm di tích đặc biệt của quốc gia. Nơi đây cũng gắn liền với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách khi đặt chân đến Hà Nội.
06:36 | 21/09/2014
(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, Người cho rằng di sản văn hóa dân tộc là vốn quý, là bệ đỡ cho nền văn hóa một đất nước.
21/09/2014 6:36:00 SA
20:55 | 16/09/2014
(LV) - Ngày 16/9/2014, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm bảo tồn và phát huy giá trị (1969 - 2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
16/09/2014 8:55:00 CH
15:48 | 16/09/2014
(LV) - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hiện đang lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh nhiệm vụ bảo quản giữ gìn cảnh quan, tài liệu, hiện vật thì công tác tuyên truyền phát huy giá trị của Khu Di tích luôn được chú trọng và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có công tác thông tin xuất bản.
16/09/2014 3:48:00 CH
14:50 | 16/09/2014
(LV) - 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
16/09/2014 2:50:00 CH
08:19 | 16/09/2014
(LV) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
16/09/2014 8:19:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site