23:40 | 18/12/2016

Công tác giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số

(LV) – Những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trong đó có chính sách về giáo dục - đào tạo. Nhờ sự quan tâm ấy trong thời gian qua công tác giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

 >>> Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số

Vai trò của giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số

Giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Trong những năm gần đây, các vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta đã có bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực. Cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường...

Tuy vậy những thành tựu này mới chỉ là những bước khởi đầu. Xét về cơ bản, vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta vẫn là khu vực chậm phát triển so với các vùng và khu vực khác trong cả nước. Đặc biệt ở các tỉnh vùng cao phía Bắc, nơi sinh sống của hơn 20 dân tộc thiểu số, địa thế núi non hiểm trở, điều kiện thiên nhiên phức tạp, khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thêm vào đó đồng bào các dân tộc thiểu số còn rất hạn chế trong việc nhận thức đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó dẫn đến việc triển khai, thực hiện gặp nhiều khó khăn và kém hiệu quả. Thực trạng này có một nguyên nhân cơ bản là trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao còn thấp. Vì vậy công tác phát triển giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi, vùng cao là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số hiện, nhằm đưa vùng này tiến kịp và hòa nhập với các vùng khác trên đất nước.

Một số chính sách cơ bản nhằm nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số

Một là, đầu tư phát triển giáo dục và nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi, vùng cao phải căn cứ vào vị trí địa lý và tình hình phân bố dân cư ở khu vực này. Cụ thể như: Hệ thống trường, lớp phải được đưa đến tận bản và coi đây như là một trung tâm văn hóa - giáo dục bản làng, với mục tiêu thiết thực xóa nạn mù chữ.

Hai là, thực hiện chính sách trợ cấp toàn diện cho giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số, miền núi cao, trước hết, cần thực hiện tốt nội dung "hỗ trợ người nghèo về giáo dục". Cần ưu tiên phần lớn kinh phí cho các tỉnh miền núi, vùng cao nhằm tạo điều kiện cho các em nghèo được đi học, kích thích nhu cầu tới trường của các em.

Ba là, xây dựng và phát triển hơn nữa hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, khuyến khích các con em dân tộc ít người đi học. Tạo điều kiện cho các em học tập tốt, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bổ sung và đào tạo giáo viên nhiệt tình, chuyên môn cao.

Bốn là, đầu tư vào dạy song ngữ cho học sinh. Đây là một việc khó khăn, song nó giúp bảo tồn và phát huy văn hóa của từng dân tộc, mặt khác nó giúp cho việc học chữ quốc ngữ hiệu quả hơn.

Năm là, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho các giáo viên hiện đang công tác tại thôn, bản của đồng bào dân tộc ít người, thường xuyên tổ chức đào tạo lại đội ngũ này.

Sáu là, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm huy động được tối đa số lượng người tham gia học tập, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người.

Phát triển giáo dục và nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi, vùng cao là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp, các lực lượng và tổ chức xã hội. Một mặt, phát triển giáo dục và nâng cao dân trí ở các vùng đó phải trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện xóa đói, giảm nghèo... mặt khác phải đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, có chế độ thỏa đáng đối với giáo viên và học sinh nhằm khuyến khích cả thầy lẫn trò tham gia vào quá trình giáo dục, góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Băng Nhi

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site