21:52 | 13/01/2017

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017

(LV) - Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

 >>> Trải nghiệm không gian tết của đồng bào Mông giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng đại diện lãnh đạo 52 ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tổng kết của Ủy ban do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng trình bày, nhấn mạnh: Năm 2016, công tác dân tộc đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; nỗ lực phối hợp cùng các Bộ, ngành chỉ đạo các địa phương vùng DT&MN triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trên phạm vi cả nước.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Ngay từ đầu năm, UBDT đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác dân tộc năm 2016 để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt.Triển khai xây dựng các đề án, chính sách, đồng thời rà soát các nhiệm vụ và đề nghị xin rút, bổ sung, điều chỉnh thời gian trình một số đề án chính sách và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Đến nay, đã có 07 đề án chính sách được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; 04 đề án chính sách đã trình và chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; đề nghị điều chỉnh thời gian trình 02 đề án sang năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2017, để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, UBDT phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chỉ đạo các địa phương vùng DT&MN triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện gồm: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tập trung nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các CSDT; huy động nguồn lực góp phần xóa đói giảm nghèo vùng DT&MN gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường bền vững; đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DT& MN, đảm bảo hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng DT&MN; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong vùng DT& MN; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng DT& MN, đủ sức giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc nổi cộm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai thực hiện chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS tại các địa phương .

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016 của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương đã đoàn kết, nhất trí, thi đua sáng tạo, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, công tác dân tộc trong năm 2016 đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Học viện Dân tộc; UBDT phối hợp với Tổng cục Thống kê điều tra và công bố kết quả thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tháp tùng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Ailen; tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có 3 vấn đề nổi cộm: Những thách thức về tình trạng đói nghèo, thiếu việc làm, thu nhập thấp, thiên tai, dịch bệnh, tỷ lệ trẻ em bỏ học cao, hạ tầng kinh tế-xã hội thấp kém, khoảng cách giàu nghèo giữa vùng DT&MN so với vùng phát triển có chiều hướng giãn ra; tình hình ngân sách quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương vẫn còn thiếu và yếu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để khắc phục những khó khăn, thách thức đó, năm 2017, UBDT tập trung vào các nhiệm vụ chính gồm: Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án, chính sách cho vùng DTTS; tập trung dự thảo thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách đã có hiệu lực; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc bố trí nguồn vốn thực hiện chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nhân sự, đẩy nhanh tiến độ thi công trụ sở UBDT tại số 349 Đội Cấn, Khách sạn dân tộc và Học viện Dân tộc; rà soát sửa đổi các quy chế cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, phát huy dân chủ, thi đua, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu tại các Vụ, đơn vị, khơi dậy tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo và lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chống bệnh hình thức.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trong năm 2017, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc sẽ có những đổi thay theo hướng tích cực, phù hợp tình hình mới, tạo điều kiện để bà con vùng DT&MN thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 6 Vụ, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2016
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 6 Vụ, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2016.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc trong năm 2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã khen thưởng các tập thể và cá nhân, trong đó: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho 6 Vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 vụ, đơn vị; Tập thể lao động tiên tiến cho 3 Vụ, đơn vị; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 8 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 58 cá nhân; lao động tiên tiến cho 213 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho 1 đơn vị và 39 cá nhân.

Tuệ Bình (Nguồn: www.ubdt.gov.vn)

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site