17:00 | 18/05/2018

Tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4:

Chặng đường ý nghĩa với cộng đồng 54 dân tộc

(LV) - Với cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) chưa phải là dài, nhưng thực sự ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng.

>>> Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Ngày 19/4/2018, Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam theo Quyết định số 1668/QĐ-TTG, ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đó là 10 năm khẳng định sự đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc anh em. 10 năm cho thấy ý thức cộng đồng 54 dân tộc về bảo tồn văn hóa đã nâng lên rất nhiều. 10 năm khẳng định các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước.

10 năm những thành quả đạt được

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, kết quả là công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá tại Trung ương đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về văn hóa dân tộc, giúp các dân tộc hiểu biết, gần gũi nhau hơn, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc trong cả nước, khơi dậy ý thức tự giác, lòng tự hào, trách nhiệm của các dân tộc để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Về các hoạt động cổ vũ, việc làm thực tế để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, văn hóa, y tế, xóa đói, giảm nghèo, sáng tạo văn học nghệ thuật tại địa phương và Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm đã phối hợp với các Ban, bộ, ngành liên quan ký các chương trình phối hợp, chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo ngành dọc xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể với việc hưởng ứng tham gia vào các sự kiện, hoạt động tại Trung ương. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, các giá trị về văn hóa ngày càng được chú trọng, quan tâm và hưởng ứng tích cực từ chính người dân. Tính đến năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kết hợp tổ chức phục dựng gần 100 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

 

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 39 tập thể có thành tích xuất sắc   Ảnh: Minh Tiến
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 39 tập thể có thành tích xuất sắc Ảnh: Minh Tiến.

Trong 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung”, nơi gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, là địa điểm tổ chức các hoạt động chính mang quy mô quốc gia của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại “Làng” được tổ chức theo chuyên đề, chủ đề thiết thực, có sự kết nối nhất định với các địa phương để tạo thành chuỗi các hoạt động với 31 nhóm hoạt động rất phong phú, đặc sắc, với sự tham gia của hơn 4.800 đồng bào của 54 dân tộc thuộc 63 tỉnh, thành. Các hoạt động cũng góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo sự phong phú, đặc sắc trong hoạt động tại “Ngôi nhà chung” - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã khẳng định: Qua 10 năm triển khai, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tạo được hiệu ứng và hiệu quả sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của các Ban, ngành Trung ương tới địa phương, góp phần bảo tồn văn hoá trong tình hình mới. Thông qua việc tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, Ngày Văn hóa các dân tộc đã tạo không khí phấn khởi, tạo điều kiện cho các dân tộc giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình… Từ đó, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá dưới nhiều hình thức tạo nhiều động lực thúc đẩy phát triển xã hội. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy việc phối hợp để tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Cơ chế chính sách tạo nguồn lực còn nhiều khó khăn nhất định.

Những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại

Có lẽ, để Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành ngày hội chung của cộng đồng 54 dân tộc và được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng, tạo sự lan tỏa lớn trong cả nước là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy, sau 10 năm thực hiện cùng với những kết quả đạt được là những băn khăn, trăn trở của không chỉ những người làm quản lý ở Bộ mà ngay cả các lãnh đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương. Bởi cái khó bó nhiều cái khôn.

Một mặt, Trung ương và địa phương chưa có sự tương tác tốt trong việc đưa thông tin đến quần chúng nhân dân về các hoạt động văn hóa của các dân tộc, nhất là các hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Đại đa số các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống là những địa bàn thiếu thốn các điều kiện để phát triển sản xuất, đời sống khó khăn, giao thông hiểm trở. Một số nơi vẫn còn tồn tại nhiều phong tục lạc hậu, tình trạng du canh, du cư còn diễn biến phức tạp.

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré trao bằng khen cho 42 cá nhân có thành tích xuất sắc   Ảnh: Minh Tiến
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré trao bằng khen cho 42 cá nhân có thành tích xuất sắc Ảnh: Minh Tiến.

Chị Lương Tuyết Chính, dân tộc Phù Lá, hiện làm Bí thư Chi bộ xã Sơn Thủy, Văn Bàn, Lào Cai chia sẻ: Nhiều khi đi vận động bà con dân tộc tham gia các hoạt động văn hóa của xã rất khó khăn, giải thích nhiều nhưng bà con không nghe. Bà con còn bận ngày mùa, không có thời gian và cũng không nhiệt tình tham gia, họ chưa thực sự thấy cái hay cái đẹp của văn hóa dân tộc mình.

Hơn nữa, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đạt hiệu quả, chưa có trang thiết bị, con người vận hành. Việc tôn vinh, khen thưởng, để động viên, khích lệ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc chưa kịp thời, thường xuyên. Ngoài ra, kinh phí cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng như đầu tư cơ sở vật chất phát triển các thiết chế văn hóa nói chung, kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số vừa thiếu, vừa yếu, đa phần kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên môn, chưa thực sự am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc thiểu số nên khó đáp ứng công tác văn hóa dân tộc trong tình hình mới, chế độ dành cho cán bộ văn hóa cấp thôn, bản quá thấp. Tại nhiều địa phương, sự quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý văn hóa cấp cơ sở còn nhiều lúng túng…

Tại Hội nghị, hầu hết đại diện các địa phương đều chia sẻ, việc khó khăn về kinh phí là khó khăn chung của nhiều địa phương, nhất là việc xã hội hoá tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong khi, những người trẻ, con em dân tộc thiểu số có khá nhiều người không mặn mà với văn hoá truyền thống, vì vậy những nghệ nhân truyền dạy cũng gặp không ít khó khăn. Thêm nữa, cần có chính sách hỗ trợ đặc thù với những nghệ nhân một cách thiết thực và tương xứng. Tạo điều kiện cho họ trao truyền lại thì việc khen thưởng động viên là cần thiết để họ không bị thiệt thòi. Trung ương có chính sách, thì địa phương chắc chắn sẽ triển khai. Ngoài ra, để Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực sự tạo ấn tượng và lan tỏa mỗi năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chọn một địa phương để tổ chức sẽ phong phú, sinh động hơn.

Thu Lê

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Tiếp bước niềm tin và sức mạnh Cách mạng tháng Tám/ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site