11:18 | 03/07/2018

Ninh Thuận đề nghị ghi danh Lễ hội Bỏ mả của người Raglai

(LV) – Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận vừa đề nghị Bộ VHTTDL ghi danh “Lễ hội Bỏ mả của người Raglai” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh này sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

>>> Lễ bỏ mả - nghi lễ tâm linh của người Raglai 

Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn; tham mưu đề xuất đầu tư nguồn vốn đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô lớn nhằm quảng bá tiềm năng văn hóa Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, thi đua nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục đầu tư xây dựng các loại hình thiết chế văn hóa ở cơ sở, trang thiết bị cho các đội thông tin lưu động, các nhà văn hoá… nhằm tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, làm công cụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần văn hóa đến với người dân.

Lễ Bỏ mả của người Raglai
Lễ Bỏ mả của người Raglai.

Bên cạnh đó, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định về việc lập hồ sơ trình Tổ chức UNESCO ghi danh “Nghề làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; tham mưu UBND tỉnh trình Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2025 cho HĐND tỉnh phê duyệt… Đặc biệt, trong đó đề nghị Bộ VHTTDL ghi danh “Lễ hội Bỏ mả của người Raglai tỉnh Ninh Thuận” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ bỏ mả có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của tộc người Raglai ở Ninh Thuận, với mục đích tiễn đưa người chết về “thế giới bên kia”. Đồng thời “giải thoát” hoàn toàn mọi sự ràng buộc của người sống đối với người chết. Đồng bào Raglai cho rằng chưa làm lễ bỏ mả là chưa cắt đứt mối quan hệ linh hồn giữa người chết với người còn sống.

Lễ hội bỏ mả được coi là một lễ hội lớn của gia đình, cộng đồng, một ngày vui thực sự của người sống và của cả người chết. Lễ bỏ mả của người Raglai thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người sống đối với người chết. Đồng thời còn là dịp thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa công lao ông bà, báo hiếu cha mẹ và còn biểu hiện tình làng nghĩa xóm gắn kết bền chặt, thể hiện văn hóa ứng xử giữa con người với con người.

Vũ Minh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site