21:06 | 19/04/2019

Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc và miền Trung

(LV) - Chiều 19/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc và miền Trung. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia đại diện lãnh đạo Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ VHTTDL, các sở, ngành, địa phương và hơn 100 đại biểu là các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc khu vực phía Bắc và miền Trung.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số và luôn nhất quán khẳng định văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, góp phần quan trọng trong việc phát triển đời sống kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc và miền Trung lần này nhằm tôn vinh các nghệ nhân cũng như lắng nghe trực tiếp các ý kiến đóng góp quý báu cho công tác văn hóa dân tộc.

Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số  khu vực phía Bắc và miền Trung
Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc và miền Trung.

Cũng theo bà Nhung, hiện nay điều kiện cuộc sống của các dân tộc thiểu số vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn các tỉnh trên còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại không thuận tiện, tỷ lệ hộ thuộc diện đói nghèo tương đối cao, nên khả năng tự bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào rất hạn chế, nhiều dân tộc bị mai văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, dân ca dân vũ, trang phục…

Nhiều giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào tuy phong phú nhưng chưa được bảo tồn, phát huy đúng mức và đang đứng trước nguy cơ bị phai nhạt, mất dần bản sắc văn hoá tộc người, đặc biệt có dân tộc đã không còn tồn tại mô hình cư trú, làng bản truyền thống... Mặt khác, do tác động của của quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới về kinh tế-văn hóa cũng làm cho các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đối diện với nhiều thách thức.

Trong khi đó, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lôi kéo, chia rẽ kích động trong cộng đồng các dân tộc thiểu số để chống phá, tạo sự phức tạp về trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững tại vùng có đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú.

Hội nghị được tổ chức với mong muốn nhận được các ý kiến của các nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, về các giải pháp thiết thực phù hợp với từng dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để từ đó xây dựng nội dung đề xuất các giải pháp bảo tồn cụ thể về cơ chế, chính sách đặc thù đối với công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc, nhằm giữ gìn các giá trị văn hóa, tránh nguy cơ mai một, mất bản sắc, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ các di sản văn hóa của chính mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, đa số các nhiều nghệ nhân đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều ý kiến của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc đều đồng tình quan điểm, về việc mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ văn hóa truyền thống ở các làng bản.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ khẳng định: Vai trò của cộng đồng có yếu tố quyết định trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, trong đó, các nghệ nhân, những người có uy tín tại các địa phương là nòng cốt. Việc bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc phải xuất phát từ thực tiễn gắn với cộng đồng và xuất phát từ yêu cầu của cộng đồng.

Những năm qua, nhiều địa phương đã quan tâm đến vai trò, trách nhiệm của các nghệ nhân, và có những chính sách để các nghệ nhân tham gia truyền dạy văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đề án, chương trình có khoảng cách với thực tiễn do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan vì vậy cần tổng hợp lại và có sự điều chỉnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng đề nghị, các địa phương cần có sự quan tâm thiết thực hơn đối với các nghệ nhân, những người đang giữa “ lửa” bản sắc văn hóa truyền thống của các cộng đồng để tạo điều kiện cho các nghệ nhân có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trong việc phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc trong thời gian tới. Những việc đó có thể bắt đầu từ việc làm cụ thể như tổ chức các lớp truyền dạy chữ viết, dân ca dân vũ, tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, phối hợp với cộng đồng, nhà trường và gia đình trong việc giáo dục di sản cho các thế hệ trẻ.

THD

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Tiếp bước niềm tin và sức mạnh Cách mạng tháng Tám/ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về " Không có gì quý hơn độc lập tự do" với thời kỳ hội nhập quốc tế/ Những vấn đề về văn hóa và phát triển theo Di chúc Bác Hồ
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site