18:08 | 27/12/2019

Phát triển văn hóa DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững

(LV) - Ngày 24/12/2019 tại Hà Nội, Vụ Văn hóa Dân tộc (VHDT), Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự Hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ VHDT, năm 2019, công tác văn hóa đồng bào DTTS, miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Vụ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về văn hóa vùng đồng bào DTTS, thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các chính sách đối với đồng bào DTTS được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đồng bào dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa diễn ra lành mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước…

 

Hoạt động của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Hoạt động của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác VHDT năm 2019 của Vụ VHDT đã góp phần quan trọng vào ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy tích cực xây dựng nông thôn mới. VHDT cũng ngày càng được quan tâm đúng mức, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào DTTS trên địa bàn cả nước. Đời sống tinh thần của đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt. Đồng bào các DTTS đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Qua đó, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn đặc sắc của đồng bào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong năm vừa qua, Vụ VHDT cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Cũng theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, các tỉnh vùng DTTS còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tốc độ phát triển kinh tế chậm, địa bàn rộng, trình độ phát triển không đồng đều đã khiến việc đưa văn hóa, văn nghệ đến phục vụ đồng bào dân tộc dù đã cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Văn hóa truyền thống của một số DTTS cũng đang có nguy cơ mai một, biến dạng. Một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào chưa được gìn giữ và phát huy đúng mức. Việc phát triển những giá trị văn hóa mới còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững. Văn hóa truyền thống các DTTS đang đứng trước nhiều thách thức và cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ để bảo tồn, phát huy trong đời sống đương đại.

Nhiều chính sách được thực hiện thông qua những đề án, dự án còn thiếu nguồn kinh phí triển khai dẫn đến phải thực hiện lồng ghép hoặc đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở địa bàn miền núi và DTTS rất khó khăn.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã biểu dương những nỗ lực của Vụ VHDT khi đã đạt được nhiều thành tích trong năm vừa qua. Thứ trưởng nêu rõ trong nhiều năm trở lại đây, đời sống văn hóa của đồng bào các DTTS trên mọi miền đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này đòi hỏi những người làm công tác dân tộc như Vụ VHDT phải nghiên cứu, theo sát đời sống của bà con.

Thứ trưởng cũng lưu ý Vụ VHDT trong năm tới cần quán triệt, thống nhất trong công tác chỉ đạo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL các chương trình hành động phát triển văn hóa DTTS gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của quốc gia. Đồng thời, Vụ VHDT cần tập trung hoàn thiện các văn bản đẩy mạnh hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc, đáp ứng tiến độ và chất lượng. Công tác tập huấn, tuyên truyền, dạy nghề cho đồng bào DTTS phải được đẩy mạnh hơn nữa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hà Anh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site