15:39 | 14/12/2011

Kinh nghiệm xác định vị trí việc làm của công chức, viên chức

(LV) – Đó là chủ đề của Hội thảo về kinh nghiệm xác định vị trí việc làm đối với công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp hiện nay diễn ra ngày 13/12/2011 tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Nội vụ phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức, với sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trong nước như: Bảo hiểm xã hội, Công ty CP Phát triển năng lực OCD… Hội thảo nhằm đưa ra những giải pháp, cách thức để xác định vị trí, việc làm của công chức, viên chức để phát huy hiệu quả, năng lực của các công chức, viên chức đồng thời tránh sự lãng phí biên chế khi tình trạng một người phải ôm nhiều việc, người không có việc để làm, hoặc nhiều biên chế nhưng hiệu quả công việc chưa được nâng cao...

Xác định đúng vị trí việc làm của công chức, viên chức sẽ tránh sự lãng phí và mang lại hiệu quả công việc với nhiều cơ quan đơn vị, nhà nước
Xác định đúng vị trí việc làm phù hợp với mỗi  công chức, viên chức sẽ tránh sự lãng phí và phát huy hiệu quả công việc với nhiều cơ quan đơn vị, nhà nước.

Đổi mới phương thức quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là một nhiệm vụ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm phát triển và hoàn thiện nền công vụ ở nước ta. Chính vì vậy, nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa X về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước" cũng chính là nội dung được Hội thảo đề cập đó là: Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức: "Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức"; Về đổi mới công tác quản lý biên chế: Đối với các cơ quan nhà nước: Trên cơ sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu công chức, từng cơ quan nhà nước rà soát lại đội ngũ công chức, đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp; Đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công: Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tế để xác định số lượng các vị trí việc làm trong từng đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Qua đó, các đơn vị, cơ quan cùng chia sẻ những trải nghiệm và bài học trong chuẩn hóa hệ thống chức danh qua các dự án đã thực hiện. Đồng thời, bày tỏ quan điểm về tính khả thi của các phương pháp có thể áp dụng tại cơ quan hành chính công và doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trần Nghị, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết: Xác định vị trí việc làm ở Việt Nam là một công việc mới, khó và phức tạp. Kinh nghiệm xác định vị trí việc làm của các nước trên thế giới cho thấy, để xác định vị trí việc làm có hiệu quả thì trước hết phải đảm bảo 2 nguyên tắc: phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của nhà nước để thống kê cho được từng lĩnh vực hoạt động của nhà nước mà dứt khoát ở những lĩnh vực đó phải do nhà nước và đội ngũ công chức nhà nước đảm nhận. Nói cách khác, để xác định vị trí việc làm, phải tiến hành phân tích tổ chức; xác định vị trí việc làm phải dựa trên cơ sở kết hợp giữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức với số người cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và phải hoàn thành của tổ chức. Thực chất của việc xác định vị trí việc làm là trả lời được câu hỏi trong cơ quan, tổ chức có bao nhiêu chỗ làm việc để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó.

Vũ Minh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site