11:12 | 27/07/2013

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

(LV) - Mới đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

>>> Công bố Bộ chỉ số cải cách hành chính 

>>> Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngày 19/7/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Chủ động đưa nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ: Có kế hoạch cụ thể về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ; tăng cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính. Mở các diễn đàn để người dân và tổ chức phản ánh về tình hình thực hiện cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị.

Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Định kỳ 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi Văn phòng (qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Song Nguyên

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site