09:23 | 06/09/2013

Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

(LV) - Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố chỉ đạo phát động, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính” do Bộ VHTTDL phát động.

>>> Chung tay cải cách thủ tục hành chính 

>>> Lồng ghép cải cách hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị 

Mới đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính” nhằm tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, qua đó tạo động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính của ngành.

Các câu hỏi BTC đưa ra như sau:

1. Các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020? Nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020?

2. Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ VHTTDL; mối quan hệ giữa Bộ VHTTDL với Sở VHTTDL và mối quan hệ giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ?

3. Thủ tục hành chính là gì? Nêu 01 ví dụ.

4. Nêu tối thiểu 03 cơ chế cải cách đang được thực hiện trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay?

5. Đề xuất cụ thể 01 sáng kiến, biện pháp cải cách trong ngành VHTTDL. 

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công cuộc cải cách hành chính nói chung và của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói riêng; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có hiệu quả trong tổ chức, quản lý Nhà nước; nhân rộng các mô hình tốt về cải cách hành chính.

Nội dung của cuộc thi bao gồm: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian Tổng kết và trao giải: Tháng 4 năm 2014.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Song Nguyên

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Làng Việt còn mãi/ Kéo co ngồi - Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội/Điểm hẹn văn hóa - Còn lâu!/ Điện ảnh Việt hội nhập với thế giới
Phát huy giá trị di sản vì sự nghiệp phát triển bền vừng/ Không gian trải nghiệm văn hóa " ba trong một"
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site