10:47 | 19/11/2013

Người có uy tín trong cộng đồng hạt nhân đoàn kết dân tộc

(LV) -Trong mỗi bản làng, khóm ấp hay buôn sóc, cụm dân cư thường xuất hiện những người có vai trò “cây cao bóng cả” trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, được nhiều người nể trọng, tin cậy.

>>> Sáng mãi tinh thần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 

>>> Hương ước, quy ước là nền tảng vững chắc xây dựng hệ thống pháp luật 

>>> Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - kết tinh di sản đặc biệt quý báu của dân tộc 

Trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước

Lịch sử dân tộc đã từng xuất hiện những người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần làm nên sự hào hùng của sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… trước khi trở thành các bậc danh tướng, phong vương họ đều có điểm xuất phát từ người có uy tín trong cộng đồng.

Cụ Đề Thám, cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng là người uy tín trong cộng đồng. Cụ Đề Thám giương cờ khởi nghĩa trở thành hùng thiêng Yên Thế làm điên đầu giặc Pháp. Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã mở ra phong trào yên nước Đông Kinh nghĩa thục lẫy lừng.

Anh Núp, từng là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Ba Na kiên cường đánh Pháp trở thành người anh hùng của núi rừng Tây Nguyên bất khuất chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu 5 tỉnh vùng Tây Bắc tại Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu 5 tỉnh vùng Tây Bắc tại Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Dân.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển

Ngày nay, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, vai trò, vị trí của người có uy tín trong cộng đồng ngày càng được đề cao, coi trọng. Đó chính là những nhân tố tích cực trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Các cụ, các bác, các anh, các chị có uy tín trong cộng đồng là những người có hiểu biết, có kinh nghiệm, có năng lực để tham gia cổ vũ động viên, khích lệ, giáo dục thuyết phục vận động tổ chức cho đồng bào thực hiện mọi chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương, cơ sở và ở mỗi cộng đồng dân cư. Họ còn là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, vốn sống, kỹ năng sống được tích lũy nhiều năm đủ điều kiện để dẫn dắt cháu con, gia đình, dòng họ, dòng tộc, cộng đồng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Tôn trọng, bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò vừa là hạt nhân, vừa là trung tâm đoàn kết trong cộng đồng là nhiệm vụ của toàn dân và của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Người có uy tín trong cộng đồng ngoài tri thức, kinh nghiệm dân gian sẵn có cũng cần được mở mang hiểu biết về chính sách, pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, cơ sở để phối hợp vận động nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp là chỗ dựa tin cậy của người có uy tín trong cộng đồng và người có uy tín trong cộng đồng chính là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Hạt nhân tin cậy trong khối đại đoàn kết dân tộc

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là thành quả to lớn của đất nước. Phải trải qua hàng ngàn năm xây đắp, tôi luyện, bảo vệ mới được hình thành và có sức mạnh to lớn như ngày nay.

Ngày nay, chúng ta đang phát huy cao độ khối đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc với nhiều thách thức cùng vận hội. Người có uy tín trong cộng đồng luôn luôn là lực lượng hạt nhân tin cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần tương thân tương ái, xóa đói giảm nghèo, khắc phục, hạn chế hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa và đạo lý tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia, khuyến học, khuyến tài… đang là những phong trào to lớn với sự tham gia vào cuộc của người có uy tín trong cộng đồng.

Những “cây cao bóng cả” của khối đại đoàn kết dân tộc đang bắt rễ sâu rộng, chắc chắn trong đời sống. Đang lặng lẽ tỏa bóng mát lành nhân hậu trong cộng đồng dân cư. Lòng dân hòa thuận trong sự gương mẫu vận động dẫn dắt của người có uy tín. Những điều tốt đẹp tiếp tục sinh sôi nảy nở, phát triển âm thầm và mãnh liệt trong xã hội, trong cộng đồng.

Niềm tin vào tương lai đất nước vào ngày mai tươi sáng cứ lan tỏa như ngọn sóng bình yên, như luồng gió mát dịu trong lòng mỗi người, mỗi nhà.

Họ có thể là già làng, trưởng bản, đứng đầu dòng họ, tộc người, người có tri thức và hiểu biết sâu rộng hoặc có công lao to lớn, nắm vững các lễ nghi phong tục tập quán hoặc lưu giữ những bí quyết cổ truyền, giá trị truyền thống. Họ có vai trò vị trí nhất định trong xã hội, tộc người ở địa phương, cơ sở. Đó chính là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư là hạt nhân của yếu tố đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Ngô Quang Hưng


Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site