14:35 | 11/09/2014

Thành lập Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban tuyên truyền và quảng bá phục vụ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

(LV) - Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành các Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và quảng bá; Tiểu ban Nội dung phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

>>> Tổ chức Tuần "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" 

>>> Tuần “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”: Nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN 

Theo đó, Tiểu ban Nội dung phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” do ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức là Trưởng Tiểu ban; Ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng Ban Tổ chức là Phó Trưởng Tiểu ban; Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức là Phó Trưởng Tiểu ban cùng 14 thành viên.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết các nội dung hoạt động đã được phê duyệt; Xử lý công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức.

Tiểu ban tuyên truyền và quảng bá phục vụ việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” do ông Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Trưởng Tiểu ban; Bà Vũ Kiều Trinh, Trưởng phòng, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức là Phó Trưởng Tiểu ban; Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ban Tổ chức là Phó Trưởng Tiểu ban cùng 04 thành viên.

Tiểu ban Tuyên truyền và quảng bá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt; Tổ chức thực hiện và xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổ chức.

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La/Giải mã ché thiêng của người Ê Đê
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site