06:36 | 21/09/2014

Chủ tịch Hồ Chí Minh với bảo tồn di sản văn hoá dân tộc

(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, Người cho rằng di sản văn hóa dân tộc là vốn quý, là bệ đỡ cho nền văn hóa một đất nước.

>>> Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc 

>>> Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: 45 năm bảo tồn và phát huy Di sản Hồ Chí Minh 

Từ sắc lệnh đầu tiên

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ ra đời. Trong những ngày đầu tiên của nhà nước non trẻ, mới giành độc lập, mặc dù đất nước phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, giặc đói, giặc dốt, “thù trong giặc ngoài”, chính quyền cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Chủ tịch lâm thời vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn di tích và cổ tích trên toàn cõi Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 29/01/1960
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 29/01/1960.

Ngày 23/11/1945, hơn 2 tháng sau khi nước nhà giành độc lập, trong bộn bề những khó khăn, thách thức đối với một nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 65/SL “ấn định nhiệm vụ Phương Đông Bác cổ học viện” có nhiệm vụ bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Sắc lệnh đã đánh giá cao vai trò của di sản văn hoá coi “Việc bảo tồn cổ tích là việc cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước nhà”. Sắc lệnh nêu rõ: “Nghiêm cấm việc phá hủy những đình chùa, đền miếu hoặc nơi thờ tự khác, những cung điện, thành quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá hủy những bia ký, đồ vật, chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính cách tôn giáo hay không, có ích cho lịch sử, nhưng chưa được bảo tồn”.

Sắc lệnh số 65/SL tuy ngắn gọn, súc tích, nhưng phản ánh những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, những quan điểm của định hướng hết sức đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. Đó là quan điểm về vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, về tính kế thừa trong phát triển văn hóa, về trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa. Sắc lệnh trong những ngày đầu cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị như những tuyên ngôn và pháp luật của chính quyền nhân dân, là sự khởi đầu đặt nền móng cho sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta.

Kế thừa và phát triển để giữ gìn vốn văn hoá quý báu của dân tộc. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Kế thừa và phát triển để giữ gìn vốn văn hoá quý báu của dân tộc. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng.

Sự quan tâm đặc biệt với văn hoá phi vật thể

Bên cạnh những chủ trương, chính sách đối với bảo tồn di sản văn hóa vật thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đó là những tác phẩm văn học, nghệ thuật cổ điển, nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Người thường hay dẫn Chinh phụ ngâm, Truyện Kiều, những câu hò, lời ca, điệu ví quen thuộc, vốn rất đặc trưng tiêu biểu cho văn nghệ dân tộc như: hát tuồng, chèo, hát ví, hát dặm để nhắc nhở những người làm công tác văn hóa về thái độ trân trọng vốn di sản văn hóa dân tộc. Người cũng thường nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người làm nghệ thuật phải luôn biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản dân tộc. Người căn dặn văn nghệ sĩ phải tôn trọng, giữ gìn và phải phát triển cho hết cái hay, cái đẹp của di sản văn hóa dân tộc. Có lần tâm sự với nghệ sĩ Đinh Thìn, Bác nói: “Âm nhạc dân tộc ta rất độc đáo, Bác đã đi nhiều nước trên thế giới nhưng Bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm. Bây giờ phải khai thác, phát triển nó lên... Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc”.

Trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc, Người am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc như: Dân ca, âm nhạc, thơ ca cổ điển. Người không chỉ yêu thích những làn điệu dân ca mà còn nhớ, thuộc dân ca quê hương, đất nước đến kỳ lạ.

Kế thừa, chọn lọc, phát triển để bảo tồn vốn quý

Đối với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa nói riêng, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến yếu tố kế thừa, chọn lọc và phát triển để giữ gìn vốn văn hoá quý báu của dân tộc, khôi phục những yếu tố tích cực trong kho tàng văn hoá dân tộc, loại bỏ những yếu tố tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, những cái cũ phiền phức, phát triển những cái cũ mà tốt, phải triệt để làm những cái mới và hay, phải tẩy sạch những gì mà giáo dục thực dân để lại. Người cho rằng “Càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin bao nhiêu thì càng phải coi trọng những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông bấy nhiêu” (Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr.554).

Người không phủ nhận sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau của văn hoá các dân tộc mà ngược lại, khẳng định sự giao hoà giữa các nền văn hoá của các dân tộc khác nhau lại thúc đẩy sự phát triển văn hoá của mỗi dân tộc, làm cho nó hoàn thiện hơn, phong phú hơn.

45 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ths. Nguyễn Anh Minh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site