06:48 | 15/10/2014

Những điều Bác dặn trong Di chúc

(LV) - Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong một thời gian dài, vào lúc rất minh mẫn, sáng suốt, từ năm 1965 - 1969. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Di chúc của Người mãi mãi là Cương lĩnh hành động, xây dựng và phát triển đất nước.

>>> Kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ đi xa: Cái gốc của nhạc là không có tiếng khóc 

>>> Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc 

Đã có nhiều cuộc Hội thảo khoa học, nhiều bài viết sâu sắc về tác phẩm quan trọng này, 45 năm đã trôi qua kể từ ngày Đảng công bố Di chúc, lịch sử càng lùi xa, chúng ta càng thấy rõ hơn tầm vóc lớn lao của tác phẩm bất hủ này.

Là văn kiện cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, Di chúc như là sự tổng kết những quan điểm tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ trăn trở, suy tư và những điều Người mong mỏi, những điều Người hy vọng.

Di chúc thể hiện trăn trở, suy tư của Người
Di chúc thể hiện trăn trở, suy tư của Người.

1. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đi lên CNXH.

Những điều Người dặn lại trong Di chúc không những thể hiện dự báo thiên tài và niềm tin tuyệt đối của Người vào thắng lợi tất yếu của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà còn thể hiện tấm lòng, tình cảm của Người đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người dặn và hoàn toàn tin tưởng rằng: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” (Di chúc của Người).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nung nấu và kiên trì mục tiêu một nước Việt Nam độc lập và đi lên CNXH,“điều mong muốn cuối cùng” của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

2. Về Đảng cầm quyền, về chỉnh đốn lại Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung cốt lõi của Di chúc. Không phải ngẫu nhiên, Người lại nói: “Trước hết nói về Đảng”, “việc đầu tiên là phải chỉnh đốn lại Đảng”. Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng và cho đến trước lúc đi xa, vấn đề xây dựng một Đảng cầm quyền xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng vẫn là điều Người trăn trở nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp và thống nhất với tư tưởng nhất quán của Người là Độc lập dân tộc và đi lên CNXH. Bởi vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo đưa dân tộc ta đi lên CNXH.

Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Di chúc thể hiện tình thương yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Tình yêu thương con người của Hồ Chí Minh vô bờ bến, hướng đến mọi đối tượng: Thương binh, các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, đối với phụ nữ, thanh niên, với nông dân... thậm chí cả những người từng là “nạn nhân của chế độ xã hội cũ”. Với mỗi giai tầng, Người đều căn dặn Đảng, Chính phủ và các cấp chính quyền phải làm tốt chính sách thời hậu chiến, ghi nhận công lao và tôn vinh những người có công với đất nước, quan tâm chăm sóc họ và gia đình họ, phần để hàn gắn những vết thương của chiến tranh, phần để họ tiếp tục phấn đấu. Cùng với việc đề nghị Đảng, Chính phủ phải có kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc, chăm lo bảo vệ môi sinh, môi trường, miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân, những lời dặn “về việc riêng” của vị nguyên thủ quốc gia Hồ Chí Minh cũng đậm chất nhân văn, chăm lo đến mọi người và không ngoài khát vọng “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

4. Với các thế hệ đoàn viên thanh niên, Người dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Điều này khẳng định tầm nhìn của lãnh tụ Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên trong tiến trình cách mạng. Tầm nhìn đó thể hiện từ năm 1925 (Thư gửi Thanh niên), cho đến những lời ngợi khen các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Di chúc (1969), đồng khẳng định những trăn trở của Người, chỉ dẫn của Người về việc phải chăm lo, bồi dưỡng lực lượng kế cận cách mạng, để họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH, vừa hồng, vừa chuyên.

5. Trăn trở của Người về những rạn nứt, những tồn tại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những mâu thuẫn trong phe XHCN.

Là người chiến sĩ cộng sản quốc tế nhất mực thuỷ chung, trong sáng. Bình sinh, Người luôn chăm lo, xây dựng tình đoàn kết quốc tế giữa các đảng cộng sản và công nhân quốc tế; luôn chăm lo xây dựng tình đoàn kết, chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước yêu chuộng hoà bình, tự do, công lý, nên trước khi từ biệt thế giới này, Người “càng đau lòng” biết bao trước thực tế đáng buồn.

Tuy nhiên, với thái độ và cách ứng xử đúng đắn, không bi quan, chán nản, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn tin tưởng rằng: “Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”.

45 năm qua, dưới sự lãnh đạo quyết đoán, sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu vĩ đại. Thắng lợi lớn trước hết là hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, độc lập, chủ quyền được giữ vững, an ninh quốc gia được đảm bảo. Chúng ta đã tuân thủ nghiêm chỉnh lời dặn của Người về xây dựng Đảng; về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; về việc xây dựng lại đất nước, về chính sách xã hội đối với con người… Về cơ bản, có thể thấy rất rõ rằng, 45 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã và đang làm theo Di chúc của Người, giữ trọn lời thề trước anh linh Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể thu được thành tựu lớn hơn nếu như không có “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất”, gây thất thoát, lãng phí, gây suy giảm nguồn lực, gây mất lòng tin trong nhân dân…

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại những lời căn dặn đầy tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhìn lại chặng đường 45 năm qua, để mỗi người, mỗi đơn vị, tự xem xét, đánh giá, tự kiểm điểm lại chính mình một cách nghiêm túc: Ta đã làm được gì trong việc thực hiện Di chúc của Bác? Làm được điều này, là thiết thực thực hiện điều chúng ta hằng tâm niệm: Càng nhớ Bác Hồ, càng ra sức làm tốt điều Bác dạy

Chu Đức Tính

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site