05:47 | 24/11/2014

Để tổ chức hiệu quả lễ hội tại “Ngôi nhà chung”

(LV) - Việc cộng đồng dân tộc tại các địa phương tham gia tổ chức lễ hội thành công tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong những năm qua là kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục phối hợp hiệu quả, “thổi hồn”, “giữ lửa”, duy trì và tiếp sức cho sự “sống” của các không gian văn hóa trong lòng “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam.

>>> “Bữa tiệc” nghệ thuật của tình đoàn kết, hữu nghị 

Không đơn thuần chỉ là người... góp mặt

“Để chủ thể tự giới thiệu về mình” là quan điểm xuyên suốt, được xem là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ban Quản lý Làng) từ đầu tư xây dựng đến khai thác cục bộ và tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa... tại “Làng”.

Trong những năm qua, các hoạt động, sự kiện tại “Làng” đều có sự tham gia của đại diện cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Một sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm của các địa phương đối với một dự án lớn của Quốc gia về văn hóa các dân tộc. Trong gần 5 năm, hàng trăm lượt cộng đồng từ 41/63 tỉnh, thành phố từ 3 miền Bắc, Trung, Nam với số lượng đồng bào dân tộc lên đến hàng nghìn người đã được huy động. Đây thực sự là cơ hội để cộng đồng cùng chung tay bảo tồn văn hóa truyền thống, giao lưu, trao đổi và tôn vinh tinh thần đoàn kết các dân tộc, qua đó cho thấy ý thức tích cực với mong muốn được góp sức của các địa phương, các dân tộc đối với việc xây dựng “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Căn cứ vào yêu cầu tổ chức sự kiện thường niên hay hoạt động hưởng ứng các sự kiện chính trị, thời sự của đất nước, Ban Quản lý Làng sẽ đề xuất và lựa chọn nội dung phù hợp. Sau đó, trao đổi với các địa phương, cộng đồng dân tộc về việc lựa chọn các loại hình, lễ hội và cách thức tổ chức lễ hội tại Làng. Khi chủ thể tự giới thiệu, thì Ban Quản lý Làng đóng vai trò tổ chức vĩ mô, kết nối và điều phối thực hiện những nội dung chi tiết. Những nội dung này đã mang lại hiệu quả nhất định và đây là cơ sở cần thiết để xây dựng, sớm ban hành cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý Làng với các địa phương và các bên liên quan. Lúc đó, các chủ thể văn hoá không tham gia đơn thuần như vai trò góp mặt, mà thực sự là những thành viên, chủ nhân cùng vun đắp, duy trì và phát triển “Ngôi nhà chung”.

Một cơ chế phối hợp đặc thù - vấn đề cốt lõi

Các lễ hội diễn ra ở “Làng” không với mục đích thay thế nguyên mẫu tại các địa phương mà là sự tái hiện có lựa chọn các lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của từng dân tộc, nhằm giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước giá trị tinh hoa của lễ hội truyền thống dân tộc đó. Do vậy, ở Làng, các kế hoạch tổ chức thường được xác định theo chủ đề hàng năm, tuy nhiên việc tổ chức triển khai, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động cộng đồng tham gia còn khó khăn do bị động và thiếu tính hệ thống.

Trong khi đó, các chương trình hoạt động văn hóa truyền thống tại các ngôi nhà, ngôi làng chính là linh hồn, là “sự sống” của Khu các làng dân tộc. Vì vậy, sự cần thiết phải sớm có cơ chế phối hợp cụ thể, chặt chẽ giữa các bên để khi về Làng, đồng bào có thể tự chủ trong việc tự giới thiệu các sinh hoạt văn hóa, tổ chức các lễ hội một cách hiệu quả nhất. Về lâu dài, việc phối hợp với các địa phương là vấn đề quan trọng nhất, cốt lõi nhất. Với tinh thần “đưa bà con về với làng của mình ở Thủ đô”.

Cần một cơ chế phối hợp thống nhất giữa ‘‘Làng’’ với địa phương và các cơ quan, đơn vị    Ảnh: Thanh Hà
Cần một cơ chế phối hợp thống nhất giữa ‘‘Làng’’ với địa phương và các cơ quan, đơn vị Ảnh: Thanh Hà.

Về nội dung, cần xây dựng các kế hoạch theo giai đoạn, có lộ trình thực hiện, xác định, phân định rõ trách nhiệm của các Ban, Bộ, Ngành, địa phương trong việc phối hợp tổ chức và bố trí kinh phí, các vấn đề về huy động xã hội hóa...

Về hình thức phối hợp, các bên trao đổi thông tin, đề xuất chương trình chi tiết tổ chức các lễ hội, liên kết hài hòa các chương trình hoạt động mang tính hai chiều giữa Làng với địa phương và địa phương với Làng. Trên cơ sở khung chung, các địa phương chủ trì tổ chức các lễ hội phù hợp trong phạm vi khu làng của cộng đồng dân tộc mình...

Bên cạnh đó, rất cần phải có sự nghiên cứu bằng những cuộc điền dã, tiếp xúc với các chủ nhân văn hóa, tìm hiểu chi tiết nội dung, cách thức tổ chức lễ hội, bởi đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và lựa chọn những lễ hội mà đồng bào sẽ giới thiệu, giúp họ xây dựng phương án trình diễn, giới thiệu tại Làng. Việc tái hiện hay tổ chức phục dựng đều phải hướng đến sự phản ánh một cách chân thực nội dung lễ hội và do chính đồng bào thực hiện và tùy điều kiện, có thể tổ chức một cách cô đọng nhất. Thực tế, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (7/2014), tái hiện trích đoạn đám cưới người Dao đỏ (xuân 2013, 2014)... là minh chứng cụ thể.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực thực hiện đóng vai trò quan trọng. Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Làng để có thể phối hợp tổ chức tốt cần chuyên nghiệp hóa và hiểu biết về văn hóa dân tộc. Đối với nghệ nhân, già làng, trưởng bản cần giữ được sự hồn nhiên, chất phác, dân dã và có ý thức giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa cho thế hệ sau.

Để phối hợp thực sự hiệu quả, “Làng” cần được liên kết với các làng, bản của các dân tộc trên cả nước. Nơi đóng vai trò là cội nguồn, nguồn cảm hứng, nguồn nhân lực không bao giờ vơi cạn, nhằm hỗ trợ bổ sung cho các làng dân tộc tại “Ngôi nhà chung”. Với hệ thống mạng lưới các làng văn hóa trên mọi miền đất nước sẽ tổ chức triển khai hình thức du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch nghiên cứu văn hóa dân tộc xuất phát từ Khu các làng dân tộc tại “Ngôi nhà chung” đến các làng cụ thể tại các địa phương, nhằm bổ sung những hiểu biết nhiều mặt mà Khu các làng dân tộc ở “Ngôi nhà chung” đóng vai trò dẫn dắt, giới thiệu tìm hiểu ban đầu.

Hoàng Huyền

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site