17:36 | 16/01/2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khơi dậy khả năng sáng tạo, bồi đắp văn hóa dân tộc

(LV) - “Nhà có thể có nhiều tầng nhưng nền móng chỉ có một. Phát triển kinh tế đến mấy cũng là cho con người, nhưng nếu phát triển kinh tế mà không có văn hóa thì cũng không có ý nghĩa”.

>>> Cần nhiều biện pháp đồng bộ trong quản lý hoạt động lễ hội 

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2015 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra ngày 16/01/2015.

Góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, toàn diện

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, trong năm 2014, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2014, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước.

Theo đó, 100% các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành đúng tiến độ; Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; việc khuyến cáo, ngăn chặn và loại bỏ các biểu tượng, sản phẩm và hiện vật lạ không phù hợp tại các di tích lịch sử văn hóa, công sở, nơi công cộng... trong cả nước; sự kiện "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" năm 2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với nhiều hoạt động hướng về biển đảo, khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm trên từng tấc đất quê hương.

Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ II- Asian Paragames II tại Incheon, Hàn Quốc tháng 10 năm 2014 (xếp thứ 10/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự); Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã tổ chức thành công với sự tham gia của 65 tỉnh, thành, ngành cùng 57 kỷ lục quốc gia và 158 kỷ lục Đại hội được phá.

Tổng thu từ du lịch năm 2014 đạt 230 ngàn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013), cao nhất từ trước tới nay trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn; Việt Nam được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất thế giới dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch…

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: MH
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: MH.
 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế mà Ngành cần phải nghiêm túc xem lại để khắc phục, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nhwL Công tác quản lý Nhà nước có lúc có nơi có biểu hiện buông lỏng, lực lượng thanh tra, hậu kiểm còn mỏng, chế tài xử lý vi phạm hoặc còn thiếu hoặc hiệu quả răn đe chưa đủ mạnh, một số vi phạm vẫn tái diễn, kéo dài, khiến dư luận xã hội bức xúc...

Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao còn nhiều bất cập, nội dung hoạt động nghèo nàn, mang tính hình thức. Phong trào sáng tác văn hóa nghệ thuật phản ánh và cổ vũ sự nghiệp đổi mới đất nước chưa nhiều. Các tác giả, nghệ sỹ trong các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống dần mai một.

Du lịch tiếp tục khắc phục trong thời gian tới là tình trạng thiếu chính sách đồng bộ để kết nối có hiệu qua giữa du lịch với các lĩnh vực khác và giữa các địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường, quá tải, tài nguyên du lịch bị khai thác, sử dụng sai mục đích; chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch chưa được kiểm soát hiệu quả; đầu tư cho hoạt động xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu còn thấp và rất khiêm tốn so với khu vực; hoạt động quảng bá, xúc tiến thiếu tập trung và chưa mang tính chuyên nghiệp cao.

Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững đất nước

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: Năm 2015, kinh tế thế giới được dự báo sẽ khởi sắc hơn, song về cơ bản còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đề ra đường lối, chủ trương, các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015. Nhiệm vụ đặt ra đối với Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 là rất lớn. Trong năm 2015, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao đã được xác định tại các văn kiện của Đảng, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 2011-2015, tại tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2010. Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Năm 2014, Đảng, Nhà nước đã dành cho Ngành sự quan tâm lớn, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là văn kiện quan trọng của Đảng, sự kiện lớn đối với Ngành, đánh dấu một bước phát triển mới của Ngành, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế-xã hội. Đây là sự cổ vũ và động viên tinh thần to lớn và quý báu của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sỹ và cán bộ làm công tác quản lý văn hóa nước nhà.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, trong năm 2015, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, trong đó tập trung bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc, trong đó chú trọng những di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời toàn ngành cũng cần tiếp tục hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách. cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm để tạo nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư con người, đầu tư cho phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MH
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MH.
 

Khơi dậy khả năng sáng tạo, bồi đắp văn hóa dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đóng góp của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng về du khách, doanh thu từ du lịch hay việc tổ chức các ngày văn hóa, quảng bá di sản ra thế giới, phát động các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới mà còn mang đến bức tranh xã hội, đời sống tinh thần có nhiều điểm sáng, đa dạng, phong phú hơn, thể hiện vai trò nền tảng tinh thần của xã hội.

Khẳng định vai trò của văn hoá trong lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi tại Hội nghị, trong giai đoạn phát triển sắp tới làm thế nào để phát huy, bồi đắp giá trị văn hóa được kế thừa từ truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc”. “Đây là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, trong đó, có vấn đề cần làm dài hơi, cần nghiên cứu kỹ nhưng có những việc có thể triển khai ngay, tạo chuyển biến, hiệu ứng tích cực”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Cùng với việc cần tập trung gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của cha ông ta; tập trung nguồn lực phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là có một cơ chế và cái chính nữa là về mặt tinh thần để khơi dậy sáng tạo, động lực sáng tác của tất cả các nghệ sĩ.

Cũng tại Hội nghị, trước những ý kiến của địa phương nói về khó khăn trong công tác đầu tư, xây dựng, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng không thể coi nhẹ vai trò của các thiết chế này và cần chấn chỉnh những ảnh hưởng tiêu cực trước tác động của cơ chế kinh tế thị trường. “Sẽ rất lãng phí nếu không khai thác tốt những thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư song phải thật cầu thị, chuyên nghiệp khi xử lý những bất cập nảy sinh”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Song Nguyên

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site