20:48 | 22/01/2015

Tọa đàm các giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(LV) - Ngày 22/1, Bộ VHTTDL đã tổ chức Tọa đàm về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã chủ trì buổi tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tham gia soạn thảo Nghị quyết và Chương trình hành động đã giới thiệu khái quát Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với 05 mục tiêu cụ thể, 05 quan điểm, 06 nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp thực hiện.

Với 5 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp, nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của văn hóa, con người, vừa định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Vấn đề văn hóa, con người được đặt ra, giải quyết một cách tương tác và hệ thống trong Nghị quyết, được đúc rút từ thực tiễn sinh động, được soi rọi bởi lý luận, những quy luật khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nếu được triển khai đồng bộ từ khâu quán triệt, nhận thức, đến hành động, đặc biệt với sự đổi mới tư duy về văn hóa, con người, chúng ta tin tưởng Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, là kim chỉ nam cho mọi mục tiêu, hành động vì văn hóa, con người, từ văn hóa, con người, để thực sự “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: HN

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết, để Nghị quyết cũng như Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ VHTTDL đi vào đời sống, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng thì rất cần sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình của các cơ quan báo chí. Thời gian tới Bộ VHTTDL sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đồng thuận để góp phần thực hiện thành công những mục tiêu mà ngành văn hóa đã đề ra.

Để triển khai thực hiện được các giải pháp này, trước hết trong năm 2015-2016, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiến hành thực hiện 28 đề án. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các đề án: Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên; Xây dựng văn hóa trong tuân thủ pháp luật; tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;Xây dựng các trung tâm văn hóa tại nước ngoài; Đổi mới phát huy sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; Đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với các lĩnh vực văn hóa, hình thành thị trường sản phẩm văn hóa lành mạnh;…

Sau khi Nghị quyết 33 ra đời, vào tháng 12/2014, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động với mục tiêu chung triển khai Nghị quyết, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tiếp đó, ngày 14/1/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của ngành để triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Linh Khánh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site