15:45 | 22/08/2015

Kỷ niệm 70 ngày truyền thống Ngành Văn hoá và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh:

Luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa

(LV) - Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Ngành Văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

>>> Ngỡ ngàng trước không gian dân tộc Cơ Tu trong “Ngôi nhà chung” 

>>> Đoàn kết tạo bước phát triển mới về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 

Sáng 22/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua nước lần thứ II.

Đến dự và chia vui cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ngành Văn hóa có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đ/c Đinh Thế Huynh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Ngành Văn hóa
Đ/c Đinh Thế Huynh gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Ngành Văn hóa. Ảnh: Hà Tuấn

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Ngành Văn hóa. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn của toàn Ngành Văn hóa đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Những gì còn lại là văn hóa

Ghi nhận những đóng góp của Ngành Văn hoá suốt trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, Ngành Văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ năm 2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập, công tác quản lý nhà nước về Văn hoá, Thể thao, Du lịch cũng như việc gắn kết gữa các lĩnh vực trong ngành, giữa ngành với các ngành khác và toàn xã hội được tăng cường, đóng góp ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Ngành Văn hóa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý đặc biệt là tấm Huân chương Hồ Chí Minh mà ngành vừa vinh dự được đón nhận hôm nay.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của Dân tộc. Theo dòng thời gian, tất cả đều đã, đang và sẽ thay đổi. Những gì còn lại là văn hóa. Văn hóa trong mọi di sản vật thể và phi vật thể, và trong mỗi con người, trong cả Dân tộc Việt Nam ta. “Chúng ta có vinh dự và trách nhiệm được thừa kế một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá không chỉ đối với Dân tộc mà với cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc Dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian, một thời kỳ mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng thời khắc và mãi mãi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Tuấn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày. Chúng ta đã đạt được những thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, một thực tế cần nhìn thẳng là có không ít biểu hiện lệch lạc về văn hóa đã xuất hiện và có chiều hướng gia tăng nếu không kịp thời ngăn chặn. Phát triển văn hóa, đấu tranh chống lại những lệch lạc về văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi người nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Năng lực quản lý, vai trò nêu gương rất cần được tăng cường, rất cần được đề cao và chúng ta cũng rất cần những phong trào thi đua gắn với cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần làm cho văn hóa thực sự “soi đường cho quốc dân đi”; văn hóa hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường như lời Bác dạy. “Chúng ta cũng rất cần những cơ chế cụ thể, thiết thực để khơi dậy và cổ vũ mạnh hơn sức sáng tạo của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để làm giàu cho kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Ba bài học của Ngành Văn hoá

Diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Văn hoá do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trình bày tại buổi lễ khẳng định: Lịch sử phát triển của ngành văn hóa luôn đồng hành với lịch sử dân tộc, phản ánh những chuyển biến quan trọng của đất nước. Trải qua chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, ngành văn hóa đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước trong mọi thời kỳ lịch sử.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, văn hóa nước nhà trong những năm qua đã có những chuyển biến quan trọng. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng đa dạng. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt kết quả thiết thực, phát huy truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng, góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy. Văn hóa các dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm, quan tâm. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân được tôn trọng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước hoàn thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Đội ngũ sáng tác, biểu diễn ngày càng lớn mạnh, cung cấp nhiều tác phẩm sáng tạo, trình diễn có giá trị. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa ngày một trưởng thành. Lực lượng vận động viên ngày càng khởi sắc, đạt nhiều thành tích trên đấu trường khu vực và quốc tế. Hoạt động du lịch tuy chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, đã có nhiều cố gắng. Khách du lịch đến Việt Nam ngày càng tăng và kinh tế du lịch đóng góp ngày càng nhiều vào tổng thu nhập quốc dân.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Văn hoá (28/8/1945-28/8/2015)
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Văn hoá (28/8/1945-28/8/2015). Ảnh: Hà Tuấn

Nhìn lại 70 năm lịch sử đã qua, để tiếp tục vững bước trong chặng đường sắp tới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ngành cần quán triệt những bài học sau:

Thứ nhất, bài học về đề cao vị trí, vai trò của văn hóa: Phải nhận thức đúng, đầy đủ về vị thế, vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển đất nước, làm sao để văn hóa thực sự trở thành một trụ cột của phát triển bền vững, một ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Văn hóa phải thực sự “soi đường cho quốc dân đi” như lời dạy của Hồ Chủ tịch, giữ vai trò điều tiết xã hội bằng hệ thống các giá trị, chuẩn mực văn hóa.

Thứ hai, bài học về quán triệt và triển khai đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng: Là một Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, một mặt chúng ta phải thể chế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; mặt khác, phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo khi cụ thể hóa, hiện thực hóa những tư tưởng, quan điểm, đường lối ấy trong mọi hoạt động của Ngành.

Thứ ba, bài học về khơi dậy và khuyến khích tiềm năng sáng tạo của đội ngũ làm công tác văn hóa và mọi người dân. Làm sao huy động được từng cá nhân, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng văn hóa, phát triển con người: từ các văn nghệ sĩ, nhà quản lý, vận động viên, hướng dẫn viên đến mỗi gia đình và toàn xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Quán triệt tư tưởng của Người vào các hoạt động của Ngành, chúng ta sẽ tìm được lời giải cho nhiều vấn đề khó khăn hiện nay.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hoá sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2015-2020
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát động phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hà Tuấn

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, nhằm cổ vũ, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, gồm các nội dung chính:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và thi đua yêu nước; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Nâng cao trách nhiệm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng phải gắn với việc đánh giá kết quả và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính; đảm bảo hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua khác đang được triển khai trong toàn Ngành, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”...

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, kịp thời và công khai; chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, có sáng kiến, giải pháp đem lại hiệu quả cao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị.

4. Đề cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức toàn Ngành; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; tích cực thực hiện cải cách hành chính; chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế nếp sống văn hóa nơi công sở, triệt để tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.
 

Song Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site