06:40 | 16/03/2017

Nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số

(LV) - Nâng cao vị thế của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa là yêu cầu khách quan của đất nước, vừa đòi hỏi sự vươn lên của bản thân phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

>>> 15 năm bảo tồn, phát huy giá trị làng truyền thống các dân tộc thiểu số: Bảo tồn bền vững các giá trị văn hóa tiêu biểu 

Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam ngày nay đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Vai trò của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, người phụ nữ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Bước vào giai đoạn hội nhập, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam cũng không ngừng phát huy vai trò của bản thân, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Đây cũng là lý do, là điều kiện để vị thế của người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được khẳng định.

Xu thế đổi mới và hội nhập của đất nước chính là một trong những điều kiện quan trọng, là động lực giúp người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Phụ nữ dân tộc thiểu số trao đổi kinh nghiệm làm giàu
Phụ nữ dân tộc thiểu số trao đổi kinh nghiệm làm giàu.

Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội thực hiện quyền bình đẳng của mình thông qua việc tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội. Mặc dù chiếm tỷ lệ còn khá khiêm tốn, nhưng phần nào khẳng định được vai trò quan trọng trong việc đảm nhận trọng trách trong cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã có đóng góp lớn vào thành tựu sản xuất, phát triển kinh tế. Sự đóng góp của đội ngũ lao động nữ trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ cũng là động lực để phát triển kinh tế; nhiều chị em đã phấn đấu vươn lên, giữ nhiều cương vị chủ chốt trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Không những thế, họ bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ và luôn chăm lo đến việc học tập của con cái, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong nền giáo dục nước nhà. Họ cũng là thành phần quan trọng góp phần hình thành nên diện mạo văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Phụ nữ dân tộc thiểu số được tạo điều kiện tham gia
      công tác xã hội
Phụ nữ dân tộc thiểu số được tạo điều kiện tham gia công tác xã hội.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng gia đình, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có những đóng góp lớn: góp phần giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội và gia đình, thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình theo chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình.

Tất cả những thành tựu này khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, góp phần khẳng định các giá trị của người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện đại năng động, tự tin, ngày càng chứng tỏ được vị thế, vai trò quan trọng của mình trong gia đình và trong xã hội góp phần đưa vị thế xã hội của người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên một tầm cao mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc nâng cao vị thế phụ nữ

Để nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, bảo đảm môi trường phát triển bền vững, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên được các cấp hội xác định là nhiệm vụ quan trọng để vận động các tầng lớp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vì sự phát triển chung của đất nước.

Phụ nữ dân tộc phát huy kỹ năng thêu thùa, làm thổ cẩm
      để có thêm thu nhập cải thiện đời sống và giữ gìn bản sắc
      văn hóa truyền thống
Phụ nữ dân tộc phát huy kỹ năng thêu thùa, làm thổ cẩm để có thêm thu nhập cải thiện đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào những vấn đề liên quan mật thiết đến phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: giáo dục truyền thống và phẩm chất đạo đức cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; những kiến thức về giới, về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng như: tổ chức các cuộc vận động giúp nhau, khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay, phối hợp để mở các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm; tạo điều kiện cho họ có việc làm, thu nhập, tham gia tích cực trong hoạt động kinh tế đóng góp cho gia đình và xã hội, xây dựng đời sống, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo của chính phủ. Từ đó, các chị em được phát huy thêm quyền tham gia trao đổi, bàn bạc và ra quyết định về những vấn đề của cuộc sống, từng bước nâng vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Chị em phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới
Chị em phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới .

Trong giai đoạn hiện nay, việc khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam càng được Hội Liên hiệp Phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của đất nước, tạo bình đẳng thực sự để chị em có cơ hội thể hiện, cống hiến năng lực của mình.

Bảo Nga


Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site