10:24 | 22/10/2018

Sự cần thiết của việc học tập phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên hiện nay

(LV) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bản thân Người là một tấm gương chuẩn mực về phong cách, tác phong làm việc. Học tập và làm theo phong cách của Người sẽ giúp bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

>>> http://www.langvietonline.vn/ChinhTri-XaHoi/149537/Chu-tich-Ho-Chi-Minh-voi-Nha-nuoc-cua-dan-do-dan-vi-dan.html

Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời

Trên cương vị là người đứng đầu của Đảng và Nhà nước, phong cách làm việc của Bác là mẫu mực để mọi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo. Với cương vị lãnh đạo, Người không dựa vào quyền lực để bắt buộc mọi người phải phục tùng, tuân theo mệnh lệnh của mình, mà thuyết phục bằng một phong cách làm việc vừa mang tính nguyên tắc vừa mang tính khoa học, vừa có tình nhân ái bao la. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh không chỉ tác động đến nhận thức mà còn cảm hoá cả trái tim của những con người lầm đường lạc lối.

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Trong môi trường học đường, giảng viên là người chuyển tải, giáo dục lý tưởng đối với người học, là mẫu mực để sinh viên noi theo. Do vậy, xây dựng phong cách, tác phong của người giảng viên là việc cần phải thực hiện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao đạo đức, phong cách, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ, giảng viên nói riêng đang có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Đội ngũ giảng viên trước hết phải học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập là không lệ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi, giáo điều. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước đất nước, biết làm chủ bản thân và công việc. Cái sáng tạo ở phong cách Hồ Chí Minh là cái mới phù hợp với quy luật khách quan của cách mạng Việt Nam, cũng như phù hợp với quy luật chung của xã hội. Đây là phong cách làm việc, phong cách tư duy cần thiết của người giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng.

Đội ngũ giảng viên học tập phong cách Hồ Chí Minh

Đối với cán bộ giảng viên hiện nay, việc học tập, làm theo phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng, góp phần hình thành nên tư duy độc lập, sáng tạo của người giảng viên, giúp cho người giảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với tư duy không bắt chước, không phụ thuộc, không ngại khó khăn, gian khổ đã thúc đẩy người giảng viên không ngừng rèn luyện nâng cao nhận thức và trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Tự bản thân rèn luyện tài đức thông qua những hành động thực tế; rèn luyện tư duy về kỹ năng giảng dạy, sáng tạo trong cách truyền thụ kiến thức cho người học; gắn lý luận khoa học với thực tiễn sinh động, thay đổi phương pháp, phương tiện dạy học linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, coi người học là trung tâm, coi nhiệm vụ giảng dạy là trách nhiệm cao cả và coi người học là đối tượng phục vụ, phải hết sức tận tâm, tận tình chỉ bảo, tích cực rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức…

Các em học sinh Trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Hồ Chủ Tịch, tháng 5/1956 (Ảnh: Tư liệu)
Các em học sinh Trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Hồ Chủ Tịch, tháng 5/1956 (Ảnh: Tư liệu).

Người giảng viên cần học tập phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh, đó là lối diễn đạt có kết hợp hài hòa giữa cái dân gian với cái bác học, giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Phong cách diễn đạt cung cấp cho người đọc, người nghe lượng thông tin ngắn gọn, chính xác, chân thực, có nội dung, thiết thực, cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít. Việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho người học phải đảm bảo tính chân thực, khoa học, cái gì chưa điều tra, chưa biết kỹ, chưa biết rõ thì không đưa vào giảng dạy, không truyền đạt cho người học. Bên cạnh đó, cách diễn đạt phải trong sáng, giản dị, vui, ngắn gọn dễ hiểu, không trừu tượng hóa vấn đề, không nói dài, nói cụt giúp cho người học nắm được cái cô động, súc tích, nội dung cần học là cái gì.

Điều quan trọng để không ngừng nâng cao trình độ của người giảng viên là phải xây dựng, hình thành phong cách làm việc khoa học. Tính khoa học là ở chỗ làm việc phải đi sâu, đi sát, điều tra nghiên cứu nắm rõ, biết quý trọng thời gian, giờ nào việc ấy; làm việc phải có mục đích rõ ràng; chương trình, kế hoạch đặt ra phải phù hợp. Trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mỗi cán bộ giảng viên phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện cho đạt mục đích đề ra, không đánh trống bỏ dùi, không đưa ra những chương trình kế hoạch quá rộng, kém thiết thực để rồi không thực hiện được. Cần phải có tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm, cái hay thì phát huy, cái dở thì cần phải có biện pháp để khắc phục.

Một ý nghĩa quan trọng của phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ giảng viên là học tập phong cách ứng xử đã đạt đến tầm nghệ thuật gần như hoàn thiện, làm cho mọi người cảm nhận đầy đủ cái đẹp của cuộc sống, cũng như cái cao thượng của nhân cách con người. Mỗi cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bài học vô giá và có tầm định hướng cho việc ứng xử của mỗi cán bộ giảng viên hiện nay.

Phong cách Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong việc định hướng hình thành phong cách của mỗi cán bộ giảng viên hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo, đội ngũ giảng viên không chỉ học tập, nghiên cứu mà cốt lõi và quan trọng là làm theo, xây dựng phong cách của người giảng viên theo phong cách của Người bằng những kế hoạch cá nhân cụ thể, thiết thực, bằng cả tin yêu và sự vươn lên mạnh mẽ.

Ths. Trần Thị Huyền Nga

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site