00:21 | 18/11/2018

Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt nam: Cần cú hích cho công tác đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động

(LV) - Ngày 19/9/2010, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã khai trương với việc hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và đưa vào hoạt động một phần Khu các làng dân tộc Việt Nam.

>>> Không gian trải nghiệm văn hóa “ba trong một”

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến 2015 toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu và các khu chức năng không sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa được triển khai. Để sớm hoàn thành dự án và đưa vào vận hành khai thác hiệu quả, cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ và kịp thời.

Chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động

Để “Thu hút mạnh mẽ đầu tư tư nhân, đẩy mạnh hợp tác công tư, giảm triệt để bao cấp của Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam”; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đề án xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với các quy định pháp luật và đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả phát huy tính chủ động, tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Đặc biệt là tinh giản biên chế, bố trí sắp xếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực và cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện có của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Có cán bộ tốt việc gì cũng xong, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức và tinh giản biên chế chính là tiền đề quan trọng để Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban quản lý cần quan tâm xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, có chính sách thu hút người tài, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức và người lao động. Đồng thời công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và bổ nhiệm cán bộ. Ưu tiên người có tâm, có tầm, có chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, uy tín và có khả năng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chú trọng công tác thu hút đầu tư

Theo quy hoạch chung Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam có 7 khu chức năng, trong đó Khu các làng dân tộc Việt Nam và Khu quản lý điều hành văn phòng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Các khu chức năng còn lại: Khu Trung tâm văn hoá và vui chơi giải trí, Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, Khu Di sản văn hoá thế giới, Khu công viên bến thuyền và Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô sử dụng nguồn vốn xã hội hoá nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư. Đây là dự án văn hoá có quy mô lớn, có tính đặc thù cao cần có cơ chế hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đồng bào dân tộc về hoạt động thường xuyên tại
Đồng bào dân tộc về hoạt động thường xuyên tại "Làng" đã góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc và thu hút khách tham quan.

Ban Quản lý “Làng” cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi và thu hút đầu tư, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn đầu tư. Lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp (kể cả đối với Khu Lâm viên, Khu nghi lễ thờ tổ và các dự án hạ tầng thuộc Khu các làng dân tộc Việt Nam để hoàn thiện dự án) với môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn hơn và để hợp tác đầu tư cùng có lợi, cùng phát triển nhất là đối với các nhà đầu tư có tiềm năng.

Đa dạng hoá và xã hội hoá các hoạt động

Các hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần thu hút khách tham quan và tạo được nguồn thu. Nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của “Làng”. Thực hiện quan điểm “để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình”, Ban Quản lý “Làng” đã có nhiều cố gắng phối hợp với các địa phương tổ chức để các nghệ nhân, đồng bào dân tộc về hoạt động thường xuyên tại “Ngôi nhà chung” nhằm “thổi hồn” vào Khu các Làng dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hoá và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng về lâu dài, để thu hút khách tham quan, các hoạt động cần có chiều sâu, nội dung phong phú hấp dẫn, có nhiều họat động ấn tượng đặc sắc mang tính truyền thống và tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hoá.

Có cơ chế phối hợp với các địa phương để thống nhất kế hoạch và nội dung hoạt động. Coi trọng việc lựa chọn các cộng đồng dân tộc luân phiên hoạt động hàng năm tại “Ngôi nhà chung”. Đặc biệt, có chính sách hỗ trợ về tài chính, tạo điều kiện để nghệ nhân, đồng bào dân tộc yên tâm phục vụ quảng bá và giới thiệu văn hoá dân tộc nhằm thu hút ngày càng nhiều khách tham quan và để khách lưu lại ở “Làng” lâu hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hấp dẫn các nhà đầu tư đối với Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục xã hội hoá các hoạt động dịch vụ về vệ sinh môi trường, cung ứng điện, nước, vận chuyển du khách và các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi thư giãn phù hợp với yêu cầu thị hiếu của khách đảm bảo chất lượng, uy tín, thân thiện. Mở rộng các loại hình phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, trưng bầy triển lãm, hội chợ, hội xuân, hội hoa, hội làng nghề... đồng thời có cơ chế phối hợp quản lý,vận hành khai thác đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của du khách.

Tăng cường thông tin quảng bá thương hiệu “Ngôi nhà chung”

Có kế hoạch và nội dung quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách đầy đủ, toàn diện về hình ảnh của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Giới thiệu tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, danh mục tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức hội nghị thu hút đầu tư... Tăng cường quảng bá hình ảnh và hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam dưới hình thức: tờ gấp, ấn phẩm, quà tặng, ảnh, tài liệu đăng trên Web và trang thông tin điện tử Làng Việt, gửi thông tin thông báo đến các đài truyền hình và đài phát thanh, các báo in, báo mạng, các cơ quan, đơn vị trường học về chương trình hoạt động sự kiện, về hoạt động của các chủ thể văn hoá tại “Ngôi nhà chung”.

Kết nối với các Công ty lữ hành, Hiệp hội du lịch và các điểm du lịch trong vùng như: Làng cổ Đường Lâm, Khu di tích K9, Vườn Quốc gia Ba Vì... để xây dựng các tua tuyến phù hợp phục vụ du khách. Thực hiện tốt công tác phối hợp thông tin quảng bá với các Bảo tàng, khu di tích, khu văn hoá du lịch của Hà Nội để cung cấp thông tin cho khách trong nước và khách nước ngoài về Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam. Làm sao càng nhiều người biết đến và khách đến không chỉ một lần mà đến nhiều lần. Để “Ngôi nhà chung” thật sự là địa chỉ kết nối, giao lưu và phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là điểm vui chơi giải trí, hoạt động thể thao dưỡng sinh của nhân dân trong nước và du khách quốc tế, điểm đến thân thiện, hấp dẫn của một thiết chế văn hoá lớn tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Quyết định số 667/TTg ngày 21/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam với mục tiêu “Xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành trung tâm hoạt động văn hoá mang tính quốc gia”. Đây là một công trình văn hoá hết sức có ý nghĩa, là “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em, một địa chỉ tin cậy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Hằng Phương

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site