23:56 | 09/08/2019

Chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

(LV) - Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (dự án EU JULE) do EU và UNDP đồng tài trợ, ngày 9/8, Bộ tư pháp đã phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật: Chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phiên thảo luận nhằm mục đích chia sẻ thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước, cũng như tình hình thi hành các quy định này, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo vệ ngày càng tốt nhóm đối tượng có liên quan.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã rất chủ động, tích cực trong việc tham gia cũng như triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới: Từ các Công ước quốc tế về nhân quyền nói chung như Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR), Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), đến các Công ước quốc tế cụ thể trong lĩnh vực này như Công ước của Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW), Công ước Quyền Trẻ em (CRC), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Công ước số 100 của ILO về trả lương bình đẳng, Công ước số 111 của ILO về phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp).

Toàn cảnh Phiên thảo luận.
Toàn cảnh Phiên thảo luận.

Để thực thi các cam kết quốc tế, hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện theo hướng công nhận và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền của phụ nữ, trẻ em gái và các nhóm đối tượng khác có liên quan, trực tiếp là chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết nạn bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm cả bạo lực gia đình.

Chính sách, pháp luật và hoạt động của hệ thống tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng của Nhà nước đối với các hành vi phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có bạo lực gia đình, không chỉ trong việc đảm bảo những nạn nhân nhận được công lý, mà còn trong việc đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm trên thực tế.

Chống phân biệt đối xử và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đòi hỏi trách nhiệm chung và cam kết mạnh mẽ của tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại phiên thảo luận, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan pháp luật, tư pháp, quản lý Nhà nước đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu trong nước và quốc tế nhằm giúp Chính phủ Việt Nam hành động hiệu quả hơn trong việc chống phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

PV

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site