16:56 | 26/06/2020

Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam – giai đoạn 2” tổng kết

(LV) - Chiều ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam – giai đoạn 2” (FCPF-2).

Dự án được triển khai từ tháng 11/2016 – 30/6/2020 tại Hà Nội và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với tổng kinh phí 5,696 triệu USD, trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại 5,0 triệu USD, đến từ quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm Nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết: Dự án FCPF-2 được triển khai với mục tiêu Hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật cho các cơ quan liên quan ở Trung ương và sáu tỉnh Bắc Trung Bộ nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam; xây dựng Chương trình Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPD) giai đoạn 2018-2025, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP) theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 và Đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris 2015.

 

Toàn cảnh Hội thảo tổng kết
Toàn cảnh Hội thảo tổng kết.

Sau ba năm thực hiện, Dự án đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác trong ngành Lâm nghiệp; Bảo tồn, nâng cao trữ lượng các – bon rừng và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 và các Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) cho sáu tỉnh vùng Bắc Trung Bộ...

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội thảo tổng kết đã đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý dự án FCPF 2 và các tỉnh thực hiện dự án đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện dự án này. Trong thời gian tương đối ngắn (3.5 năm) dự án đạt ra mục tiêu cao là hỗ trợ cho Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước sang giai đoạn thực hiện và nhận chi trả dựa trên kết quả REDD+ thông qua 4 hợp phần dự án.

Hợp phần 1: Nghiên cứu phân tích và xây dựng năng lực thực hiện REDD+ hiệu quả ở cấp Trung ương và địa phương. Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật, chính sách về đổi mới Công ty Lâm nghiệp nhà nước các Ban quản lý rừng để cung cấp dịch vụ REDD+; sự tham gia của khu vực tư nhân; tăng cường lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT). Hợp phần 3: Đánh giá Môi trường và Xã hội chiến lược (SESA) các chiến lược REDD+ cấp quốc gia và cấp tỉnh, tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan. Hợp phần 4: Quản lý dự án

Qua các tham luận có thể thấy về cơ bản dự án đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, các nhiệm vụ ở cả 4 hợp phân đều được triển khai đồng bộ, tỷ lệ giải ngân đều ở mức 95%. Đặc biệt dự án đã hỗ trợ cho Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng 6 nghị định và thông tư, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về Lâm nghiệp,,,

Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025 (ER-P). Đồng thời tích cực hỗ trợ tiến trình đàm phán và ký kết Thoả thuận chi trả giảm phát thải (ERPA) giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới để thực hiện ER-P.

Dự án đã hỗ trợ cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ 675 máy tính bảng và tập huấn sử dụng cài đặt phần mềm chuyên dụng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; Dự án đã tập huấn kỹ thuật cho các Ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, trong đó hỗ trợ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lâm nghiệp Hương Sơn - Hà Tĩnh duy trì giá trị chứng chỉ với tổng diện tích là 19.708 ha, Nhóm chứng chỉ rừng Liên hiệp HTX Tây Kim – Hương Sơn – Hà Tĩnh duy trì giá trị chứng chỉ với tổng diện tích là 358 ha/ 199 hộ thành viên và Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh – Thanh Hóa được cấp chứng chỉ rừng số GFA-FM/COC-003698 tổng diện tích là 10.292 ha.

 

Chương trình Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025 (ER-P) là chương trình REDD+ đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo cách tiếp cận chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải ở quy mô cấp vùng, được Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp thông qua tại cuộc họp các nước thành viên lần thứ 17 tại Paris vào tháng 2/2018.

Việt Nam tự huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Chương trình với mục tiêu giảm phát thải khoảng 25 triệu tấn CO2e, trong đó Quỹ đối tác các-bon trong Lâm nghiệp đã cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2e thông qua Thỏa thuận chi trả Giảm phát thải (ERPA) với giá dự kiến 5 USD/tấn CO2e, tương đương 51,5 triệu USD. Việt Nam sẽ nhận chi trả này sau khi kết quả giảm phát thải được thẩm định rõ ràng và minh bạch bởi một bên thẩm định độc lập. Phần còn lại, Việt Nam có quyền bán cho các đối tác khác.

"Chương trình Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mở ra cơ hội tạo ra giá trị gia tăng của rừng, là động lực cho những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, với người hưởng lợi là chủ rừng, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, các cộng đồng được giao đất, giao rừng...

Trên cơ sở Thỏa thuận chi trả giảm phát thải ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới, sẽ có ba Kỳ báo cáo giảm phát thải và kiểm chứng kết quả để chi trả như sau:

Kỳ Báo cáo 1: 1/2/2018 - 31/12/2019 với 3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 15 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 1 năm 2020.

Kỳ Báo cáo 2: 1/1/2020 - 31/12/2022 với 4 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương 20 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 2 năm 2023.

Kỳ Báo cáo 3: 1/1/2023 - 31/12/2024 với 3,3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 16,5 triệu đô la Mỹ, kiểm chứng và chi trả lần 3 năm 2025.

Với nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân sáu tỉnh Bắc Trung Bộ, việc thực hiện thành công Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải sẽ là tiền đề mở rộng thực hiện REDD+ ra nhiều tỉnh thành có rừng trên cả nước và thu hút các đối tác tài chính mới".

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site