12:28 | 01/07/2020

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

(LV) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu kế hoạch đặt ra trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/ 2020.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ chưa thực hiện cắt giảm 50% tại thời điểm Bộ VHTTDL trình Chính phủ ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL phải thực hiện cắt giảm cho đủ 50% theo quy định sau đó tiếp tục cắt giảm theo Nghị quyết này.

Đồng thời, thực hiện cắt giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Để thực hiện mục tiêu này, trong kế hoạch đề ra, Bộ VHTTDL đã xây dựng những nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung triển khai việc phổ biến, tuyên truyền quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; Đề xuất, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý theo các yêu cầu tại Chương trình. Đây là một trong những nhiệm vụ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát kiểm tra định kỳ thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, điều kiện bất hợp lý, không còn cần thiết tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch. Đặc biệt chú trọng xây dựng điều kiện kinh doanh văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; giảm thiểu tối đa các thành phần hồ sơ xin cấp phép và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Rà soát các thủ tục, điều kiện thành lập đối với các dự án đầu tư kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm 2020 sẽ tập trung phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê; Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đây chính là tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra ở những năm tiếp theo.

PVÝ kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site