03:54 | 21/08/2020

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

(LV) - Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Trong lĩnh vực kinh tế, quy mô GRDP năm 2020 của Bắc Giang ước đạt trên 128 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 14,6%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt xa mục tiêu Đại hội. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt trên 128 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước.

 

Sau giai đoạn phát triển 5 năm (2014 - 2019), kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang đã có bước tiến vượt bực. Hiện GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 3.000 USD/người/năm, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 58,9%, tăng 15,3%; dịch vụ chiếm 25,9%, giảm 3,7%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,2%, giảm 11,6% so với năm 2015.

Đây là những dấu mốc quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang bước vào Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh (năm 2020) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh của địa phương và cả nước đang bước vào một thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo 5 năm vừa qua và đề ra chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo địa phương 5 năm tới. Phương châm chỉ đạo của Đảng bộ trong tình hình mới là: Đoàn kết - dân chủ - cách mạng - phát triển. Đại hội lần thứ XIX với chủ đề: "Giương cao ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đoàn kết một lòng cùng toàn dân vững bước tiến lên xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, công bằng và hạnh phúc".

 

Lễ khai mạc hội xuân Yên Tử hàng năm của tỉnh Bắc Giang
Lễ khai mạc hội xuân Yên Tử hàng năm của tỉnh Bắc Giang.

Có được những thành tựu này, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 27%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội. Hiện tại, toàn tỉnh có 05 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp, cơ bản đã lấp đầy diện tích. Thu hút đầu tư tăng mạnh, từ năm 2016 đến nay, đã thu hút được trên 6,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tích cực, bình quân mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp, lũy kế đến nay toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Lĩnh vực xây dựng phát triển tích cực. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường, chất lượng công trình xây dựng được nâng lên.

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp truyền thống của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện.Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Đã xây dựng được 766 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và 40 sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 2 nghiệp. Tiếp tục duy trì vùng trồng cây ăn quả Lục Ngạn là một trong những vùng có quy mô lớn nhất cả nước. Chăn nuôi phát triển đa dạng cả chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn đứng thứ 4, đàn gà đứng thứ 3 toàn quốc… Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh, vượt xa mục tiêu Đại hội; có 3/9 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên) đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch.

 

Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành dịch vụ bình quân đạt 7,1%/năm. Hệ thống bán lẻ phát triển rộng khắp đến các thôn, bản; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 đạt 32.800 tỷ đồng. Xuất khẩu tăng trưởng cao, năm 2020 giá trị xuất khẩu đạt 9,5 tỷ USD, vượt 46% mục tiêu Đại hội. Du lịch từng bước phát triển, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh, năm 2019 đón khoảng 2 triệu lượt khách, vượt mục tiêu Đại hội.

Cùng với phát triển kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội của Bắc Giang đã có những bước tiến mới.Chất lượng giáo dục toàn diện và kết quả thi học sinh giỏi quốc gia luôn duy trì trong nhóm 12 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học và các trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 92,4%, tăng 8,4% so với năm 2015.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, tăng 25% so với năm 2015, vượt mục tiêu Đại hội; số giường bệnh/01 vạn dân đạt 27 giường, vượt mục tiêu Đại hội. Công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 14,8% năm 2015 xuống dưới 12% năm 2020.

 

Đặc sản bánh đa và vải thiều đem lại nguồn lợi kinh tế cho tỉnh Bắc Giang
Đặc sản bánh đa và vải thiều đem lại nguồn lợi kinh tế cho tỉnh Bắc Giang.

Nói về định hướng trong 5 năm tới, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; đồng bộ và hài hòa giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Phát triển vì mục tiêu con người, lấy chỉ số phát triển con người là thước đo đối với các chỉ số phát triển địa phương.

Mục tiêu tổng quát phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người/năm) cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 15%/ năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 69,3%; Dịch vụ 21,7%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 9%; Thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người/năm): 5.500-6.000 USD; Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025: 15.000 tỷ đồng; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 555 nghìn tỷ đồng…

Đến năm 2015, tỷ lệ dân số đô thị Bắc Giang sẽ đạt 32,4%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 84,8%, có 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đa dạng, phong phú, 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã.

Hoàng An

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site