12:00 | 29/10/2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến|. “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(LV) - Chúng ta biết rằng, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận hết sức sâu sắc về đường lối cách mạng Việt Nam. Đó là những bài học quý báu được đúc kết trong quá trình hoạt động cách mạng của Bác trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Bài viết này chỉ xin được nêu một số quan điểm của Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thiết thực đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM và Nghị quyết 04, BCHTW khóa 12 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Thực tế, đến Nghị quyết 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chúng ta mới dùng khái niệm chống suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” chứ Bác thì không dùng từ này, trong các bài viết, bài nói của mình Bác dùng khái niệm rất quen thuộc là chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Bác, chủ nghĩa cá nhân chính là kẻ thù ẩn nấp ngay trong lòng mình, kẻ thù vô hình đó chỉ đợi chúng ta yếu kém để trỗi dậy. Vì vậy, về sâu xa của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” chính là từ chủ nghĩa cá nhân.

Nói về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, HCM cho rằng đó chính là sự kiên định con đường cách mạng XHCN, là không ngừng học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”. Người từng nói: “Thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng; lý luận mà không có thực tiễn là lý luận xuông”.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Trong tự phê bình và phê bình, Người kiên quyết chỉ ra và đấu tranh với những biểu hiện không dám nhận khuyết điểm, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. “Thi hành kiểm điểm như vậy làm cho các đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta”. Người lấy ví dụ: “Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể Cụ” không nói, là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức là hại người, hại tổ chức…”. Người yêu cầu: “Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị”. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa... không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình. Người gọi đó là các căn bệnh: “Óc hẹp hòi” của những cán bộ, đảng viên có quyền, có chức.

Chủ tịch HCM đã chỉ ra cần phải đấu tranh với những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Người yêu cầu: “Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan, phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói “cả vú lấp miệng em” ngăn cản quần chúng phê bình. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ”. Người cũng đấu tranh với các biểu hiện che giấu khuyết điểm: “Báo cáo thì chậm trễ, làm lấy lệ, báo cáo dối, giấu cái dở cái xấu, chỉ nêu cái tốt cái hay...”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sớm chỉ ra các biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, Người gọi đó là“Óc quân phiệt quan liêu; lối làm việc bàn giấy; Bệnh mệnh lệnh, cửa quyền”.

Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện thao túng trong công tác cán bộ, mà Người gọi là “óc bè phái”rồi “kéo bè kéo cánh” tạo ra cái mà chúng ta gọi là “nhóm lợi ích” hiện nay. Người khẳng định: “những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng ham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Đây chính là sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, là nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là nguy cơ của chế độ, của đất nước ta.

Những biểu hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên… cũng được Người chỉ ra từ rất sớm trong một số cán bộ, đảng viên với những biểu hiện, như: “hưởng thụ, lãng phí của công, tự tư tự lợi, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân”. Đó chính là họ đã “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” chính bản thân mình, đi ngược lại với đường lối của Đảng và lợi ích của nhân dân. Việc Bác quyết định tử hình Trần Du Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu trong kháng chiến chống Pháp là một bài học đắt giá cho những đảng viên thoái hóa, biến chất.

Nghiên cứu quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về sự suy thoái tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, chúng ta thấy rằng, những quan điểm đó cho đến ngày nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Qua đó khẳng định rằng, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng của Bác luôn là nền tảng lý luận, là “Kim chỉ nam” cho mỗi chúng ta học tập và noi theo.

Nguyễn Văn Vỹ

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site