23:25 | 16/04/2016

Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Ngàn tinh hoa hội tụ

(LV) - Đêm nghệ thuật “Ngàn tinh hoa hội tụ” diễn ra tối 16/4 đã chính thức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc…

>>> Hội tụ và lan tỏa Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung” 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân. Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Việc Chính phủ quyết định, bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh: Sáu năm qua, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành Ngày hội để đồng báo các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, nhiều phong tục, tập quán của đồng báo các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Những hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương, hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành “Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em”.

“Hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội dân tộc thiểu số Việt Nam, với đa dạng các hoạt động ấn tượng như tái hiện lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc nhằm mục đích góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, tạo cơ hội để các dân tộc giao lưu, hiểu biết về nhau hơn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo, để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. Tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa các dân tộc anh em, củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam, xây dựng những giá trị văn hóa mới, đồng thời chủ động mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, tiến cùng sự phát triển của thời đại. Tạo mọi điều kiện nâng cao mức độ thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp chênh lệch về thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, quý trọng nhau như anh em một nhà, củng cố tinh thần đoàn kết các dân tộc, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước và bạn bè quốc tế.

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng niu, trân trọng và những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy, những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, cả văn hóa vật thể và phi vật thể, tích cực đấu tranh với những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu.

Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật "Ngàn tinh hoa hội tụ".

Sau phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Ngàn tinh hoa hội tụ” được dàn dựng tập hợp trong một thể thống nhất các tác phẩm diễn tấu âm nhạc dân gian nguyên gốc, nhưng được nâng tầm qua nghệ thuật phối khí hiện đại và phụ họa của diễn viên múa chuyên nghiệp, đan xen với các tiết mục ca múa nhạc dùng chất liệu âm nhạc và múa các dân tộc Việt Nam do chính nghệ sỹ bản địa trình diễn có chất lượng cao. “Ngàn tinh hoa hội tụ” được kết cấu theo mạch văn hóa đặc sắc của 5 vùng địa lý Việt Nam: Vùng văn hóa thuộc khu vực Miền núi Phía Bắc (Đông Bắc- Tây Bắc) với những điệu múa hát của dân tộc Mông, hát Then của dân tộc Tày; Vùng văn hóa thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với Quan họ, Chầu Văn, Xẩm; Vùng văn hóa thuộc khu vực Trung bộ (Bắc Trung bộ - Nam Trung Bộ), Vùng văn hóa thuộc khu vực Tây Nguyên, Vùng văn hóa thuộc khu vực Nam Bộ- đồng bằng sông Cửu Long với những làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào… Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, chương trình tạo nên bức tranh với nhiều mảng mầu đa dạng về văn hóa các dân tộc Việt Nam, tràn ngập tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, tình đoàn kết gắn bó cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc…

Chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 19/4 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động, lễ hội phong phú và đặc sắc.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên về tham gia hoạt động tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dành những tình cảm hết sức đặc biệt, thăm hỏi, động viên và tặng quà đồng bào. Cũng với tình cảm hết sức sâu sắc, đồng bào đã dành tặng Chủ tịch nước những món quà do chính tay đồng bào làm ra, mong muốn Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm và theo sát sự phát triển của Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm...
... và tặng quà đồng bào Tây Nguyên
... và tặng quà đồng bào Tây Nguyên tham gia hoạt động tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thện phát biểu khai mạc buổi lễ
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc buổi lễ.
Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4
Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4.

 

Song Nguyên (ảnh: Hà Tuấn)
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site