22:56 | 03/03/2017

Thống nhất Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO

(LV) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 688/BVHTTDL-DSVH gửi UBND hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang về việc thống nhất Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang trình UNESCO đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản thế giới.

>>> Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể - Bắc Kạn

Theo đó, sau khi nhận được Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, trong đó có nội dung: “Về đề nghị xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới Ba Bể - Na Hang để đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới: Bộ VHTT&DL khẩn trương hoàn thành thẩm định hồ sơ và thống nhất tên gọi di sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa”, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Hồ Ba Bể
Hồ Ba Bể.

Căn cứ ý kiến của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 126/UBND-KGVX ngày 10/01/2017, Bộ VHTTDL gửi kèm theo Báo cáo tóm tắt Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Báo cáo) và trân trọng đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn và UBND tỉnh Tuyên Quang có ý kiến bằng văn bản với nội dung Báo cáo (về tên gọi, thứ tự mô tả di sản và các nội dung liên quan khác) để Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép gửi tới UNESCO đăng ký đưa vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Bắc Kạn và UBND tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Pv

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site