12:44 | 16/11/2017

Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

(lv) – Ngày 15/11/2017, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, thực trạng và giải pháp phát huy vai trò hương ước, quy ước đối với xây dựng, đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay.

>>> “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần 2 

Nghị quyết Hội nghị lần 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định, nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là một trong sáu nhiệm vụ để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.Nghị quyết đã đề ra nhiều nhiệm vụ, hoạt động. Trong đó, công tác xây dựng gia đình văn hóa bao gồm xây dựng và thực hiện hương ước quy ước nhằm xây dựng con người chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, gia đình nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Còn công tác xây dựng khu dân cư văn hóa nhằm xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú… Việc xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn các giá trị văn hóa…

Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý, nghiên cứu, đại diện Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp và các sở VHTTDL
Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý, nghiên cứu, đại diện Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp và các sở VHTTDL. Ảnh Đinh Đạt

Trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước được đánh giá có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam. Vì thế, công tác này đã nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại mỗi địa phương và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, công tác xây dựng và thức hiện hương ước, quy ước vẫn còn những hạn chế:

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa phát triển không đồng đều ở các khu vực, vùng miền; kết quả đạt được thiếu tính bền vững; việc triển khai đăng ký, bình xét, công nhận chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết không kịp thời, số lượng hộ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa tăng, song chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa cao.

Hạn chế nữa là việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở một số nơi còn hình thức, coi việc xây dựng hương ước, quy ước để đảm bảo đủ các tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, không xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương; Nội dung của nhiều bản hương ước, quy ước còn sơ sài, rập khuôn…

Từ những hạn chế và nguyên nhân đó, các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý trong cả nước đã đi vào phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của những mặt tích cực, những hạn chế, yếu kém. Đồng thời đưa ra đánh giá chính xác đâu là nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và kinh nghiệm rút ra trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Các tham luận cũng đưa ra phân tích công tác xây dựng văn hóa, xây dựng khu dân cư, định hướng nội dung của hương ước, quy ước có điểm gì phù hợp và chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Và để nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, phát huy vai trò của hương ước, quy ước cần làm rõ các yếu tố, các nguồn lực...

Nhiều đại biểu đại diện cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tham dự Hội thảo cũng phân tích đánh giá nhiều văn bản, chính sách đã ban hành trước yêu cầu thực tiễn cùng các kiến nghị, đề xuất cần sửa đổi, bổ sung… nhằm đưa ra thêm những căn cứ khoa học, các kinh nghiệm trong chỉ đạo và triển khai thực hiện để công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site