15:51 | 22/05/2019

Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam

(LV) – Đó là chủ đề Hội thảo Khoa học diễn ra sáng ngày 22/5/2019, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Phủ Chủ tịch.

Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng cho rằng, trong những ngày này, mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọng đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho đất nước, cho Đảng ta, nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng mà đến nay và mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo.

“Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bật đại trí, đại nhân và đại dũng, là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là lời căn dặn thiết tha, chứa đựng tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở dặn dò trước lúc Bác đi xa”- Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Khẳng định tình cảm của Bác Hồ với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng, Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho rằng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của Đảng với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Năm mươi năm từ ngày bản Di chúc được công bố đến nay, những giá trị định hướng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vẫn còn mang tính thời sự, cấp bách. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là tiếp nối lịch sử chiến thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, đất nước ta đang phải đối mặt với những thách thức, nguy cơ lớn như Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra vẫn đang tồn tại. Cho dù thế giới có nhiều biến động, thay đổi, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. Với những giá trị nhân văn cao cả được chứa đựng trong tư tưởng, đạo đức, Di chúc Hồ Chí Minh vẫn luôn là ngọn cờ quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam soi đường
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam soi đường cho dân tộc.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng giá trị của Di chúc vào thực hiện thắng lợi mục tiêu như trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định là hết sức cần thiết. Với tinh thần đó, Hội thảo khoa học mong được lắng nghe ý kiến tham luận của các đồng chí, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung chính sau: Một là, thấm nhuần hơn nữa những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên… Hai là, giá trị, ý nghĩa Di chúc Hồ Chí Minh định hướng cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Ba là, những bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; xây dựng văn hóa Đảng cầm quyền; xây dựng rèn luyện đạo đức, phong cách của người cán bộ, đảng viên; xây dựng nền văn hóa mới, con người mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao đời sống của nhân dân; chính sách đối với thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng;…

Các ý kiến phát biểu cùng 48 tham luận tại hội thảo đã làm rõ hoàn cảnh ra đời và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc, quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của Bác; phân tích những nội dung cơ bản của Di chúc và đưa ra những nhận định sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp cách mạng của nước ta. Nhiều ý kiến khẳng định những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được sau 50 năm thực hiện những lời căn dặn trong Di chúc của Bác. Đảng, Nhà nước đã vận dụng tư tưởng trong bản Di chúc vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; rèn luyện đạo đức, phong cách, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; phát triển kinh tế và văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;…

Các ý kiến thống nhất nhận định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc là định hướng cơ bản, quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam hôm nay và cả mai sau.

Minh Vũ

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa cần được đầu tư xứng tầm để phát triển/ Làng và những sắc hoa
Quan hệ dân tộc và đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Hà Nội linh thiêng và hào hoa qua các ca khúc/ " Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site