12:56 | 28/11/2019

Lợi ích nhóm đang phá hoại văn hoá công sở

(LV) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Văn hoá công sở: Thực trạng và giải pháp”.

Tham gia giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuộc giao lưu trực tuyến của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần giúp độc giả thấy được thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị hiện nay cũng như việc cần thiết phải nâng cao văn hóa công sở cho mỗi cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình trong tình hình mới.

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII (16/7/1998) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 27/12/2018 và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Tại Giao lưu trực tuyến những nội dung chủ yếu được bạn đọc quan tâm là: Thực trạng của văn hóa công sở hiện nay; những tác động tiêu cực đến văn hóa công sở; giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công sở, những biện pháp khắc phục những bất cập của văn hóa công sở hiện nay; ý nghĩa của việc tuyên truyền về văn hoá công sở và việc áp dụng vào thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Giao lưu trực tuyến “Văn hoá công sở: Thực trạng và giải pháp”.
Giao lưu trực tuyến “Văn hoá công sở: Thực trạng và giải pháp”.

Phát biểu khai mạc giao lưu, bà Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Ngay từ những ngày đầu tiên của chính thể nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Chính phủ là công bộc của dân” đăng trên Báo Cứu quốc đã khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho nền công vụ Việt Nam, Người luôn nhắc nhở: Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; Đoàn thể từ Trung ương đến xã là do dân tổ chức nên; Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

“Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giá trị cơ bản của văn hoá công sở Việt Nam, bản chất của nền công vụ Việt Nam là phục vụ. Nền công vụ có văn hoá trước hết phải là tận tuỵ phục vụ nhân dân.Vì vậy, văn hoá công sở chỉ thực sự tích cực và hoàn thiện nếu nền công vụ đó mang đến cho tổ chức và công dân sự hài lòng. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức”, bà Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, từ năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 129/2007/QĐ-TTg về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Trước những diễn biến và tồn tại về văn hóa công sở trong xã hội, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án về văn hóa công vụ. Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, tập trung vào 4 nội dung chính: Tinh thần làm việc, chuẩn mực ứng xử, chuẩn mực đạo đức, trang phục.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường: “Đến nay, nhiều Bộ, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đề án nêu trên. Bước đầu cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ, qua đó mỗi cán bộ công chức, viên chức đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức nâng cao văn hóa công vụ; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Về kết quả thực hiện phải sau 3-5 năm mới có thể đánh giá được.Tuy nhiên, Quyết định 129/2007/QĐ-TTg về văn hóa công sở thì bước đầu đã thể hiện tính tích cực”.

Tuy nhiên khi đánh giá về nguyên nhân dẫn việc suy thoái văn hóa công sở ở một số nơi, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nêu ý kiến: “Với những gì đang diễn ra trong nhiều công sở, tôi cho rằng, “lợi ích nhóm’’ là biểu hiện nguy hiểm nhất trong các vấn đề văn hóa công sở, nhưng “lợi ích nhóm” là cách gọi trong các văn bản báo chí, còn dân gian gọi có tính cảnh báo cao hơn là “phe nhóm”, bởi nó có khả năng phá vỡ văn hóa cộng đồng mà cụ thể ở đây là một tập thể. Điều này nghe có vẻ quá quen thuộc nhưng đó chính là khởi nguồn cho những vấn đề nghiêm trọng đối với một tập thể, một cộng đồng”.

“Lợi ích nhóm luôn phá vỡ sự công bằng trong xác lập các giá trị của các cá nhân và dần dần đẩy các cá nhân tiến bộ, có trách nhiệm và lương tri vào con đường phản kháng và thù địch. Khi một cơ quan, một tổ chức luôn lấy sự công bằng và chia sẻ trách nhiệm cũng như quyền lợi, cơ quan đó, tổ chức đó sẽ lập lên những giá trị văn hóa trong cơ quan, tổ chức của mình”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định.

PV

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site