16:09 | 05/02/2020

Ra mắt sách về đường lối quân sự của Đảng

(LV) - Ngày 5/2/2019, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ra mắt và giới thiệu cuốn sách “Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản” của PGS.TS Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sách dày hơn 500 trang, chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam. Trong đó, tác giả đã phân tích rõ đường lối quân sự của Đảng các thời kỳ: Từ năm 1930-1945; kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đất nước thống nhất với hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Cuốn sách “Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản”
Cuốn sách “Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản”.

Thông qua cuốn sách, tác giả vừa xâu chuỗi một cách có hệ thống về đường lối quân sự Việt Nam vừa chỉ ra những đặc trưng về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo qua từng thời kỳ của Đảng ta, từ đó làm nổi bật sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS Vũ Quang Hiển đã nhấn mạnh những sách lược linh hoạt của Đảng để làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tác giả cũng khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng với đường lối quân sự đúng đắn, phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân sáng tạo là nền tảng, cơ sở để kế thừa và phát huy trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trước bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Tết Độc lập nhớ về Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site