17:00 | 12/02/2020

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

(LV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến của tổ chức cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

Ngày 21/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện (số 46/2019/QH14) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Luật Thư viện có nhiều nội dung mới, đánh dấu một bước tiến mới tạo khung pháp lý cho ngành thư viện và văn hóa đọc phát triển đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai thi hành, Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn một số nội dung để phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ cụ thể.

 

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, để bảo đảm Luật Thư viện được triển khai thực hiện đồng bộ ngay khi có hiệu lực thi hành, những nội dung được Luật giao phải được Chính phủ quy định kịp thời.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện là hết sức cần thiết. Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ VHTTDL đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định.

Dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL lấy ý kiến của tổ chức cá nhân. Các ý kiến đóng góp đối với Dự thảo, đề nghị thông báo về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) để tổng hợp, tiếp thu theo quy định.

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Di sản văn hóa đại đoàn kết/ "Ngôi nhà chung" tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Một thiết chế văn hóa lớn tại thủ đô Hà Nội/ Mùa về qua những sắc hoa tại "Ngôi nha chung".
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site