15:31 | 25/03/2020

Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Khoa học công nghệ năm 2021

(LV) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 689/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Khoa học và công nghệ năm 2021.

Hoạt động nhằm xét chọn những công trình đặc biệt xuất sắc, xuất sắc; công trình có giá trị cao, rất cao về khoa học, công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Hội đồng cấp Nhà nước xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về Khoa học và công nghệ năm 2021.

Về tiến độ thực hiện, tại Hội đồng cấp cơ sở, việc hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ 15/3 – 15/10/2020. Việc thẩm định hồ sơ, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ diễn ra từ ngày 01/12 – 31/12/2020.

 

Tại Hội đồng cấp Bộ, việc tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở chẩm nhất là ngày 04/1/2021. Công tác lập danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về khoa học và công nghệ năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình để đăng Cổng Thông tin của Bộ lấy ý kiến của nhân dân diễn ra từ ngày 05/1 – 16/1/2021. Tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về khoa học và công nghệ năm 2021 từ ngày 04/1 – 26/2/2021. Tổ chức họp Hội đồng cấp Bộ từ ngày 27/2 – 05/3/2021. Hoàn thiện hồ sơ sau họp Hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước thời gian thực hiện trước ngày 15/03/2021.

Minh Quế

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Văn hóa đọc khởi sắc nhờ vận động xã hội/ Phôi pha văn hóa" cái đình"
Những phong tục lạ đón Tết Xuân ở vùng núi/ Đồng bào Giáy múa trống đón năm mới
Học tập phong cách trồng cây của Bác Hồ/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Xây dựng sản phẩm du lịch từ gốc
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site