15:30 | 18/05/2020

Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đạo đức, di sản Hồ Chí Minh hiện nay

(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là khát vọng của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của các dân tộc yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới…

Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”, “là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta ngày càng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì các thế lực chống đối Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kéo theo đó là nhiều tổ chức, cá nhân cơ hội chính trị, thoái hóa, bất mãn ở trong, ngoài nước đưa ra nhiều luận điệu phê phán, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Hồ Chí Minh nhằm phủ định tư tưởng và “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. Toàn bộ các chủ thể xuyên tạc đều cho rằng, không có giá trị, di sản nào của Hồ Chí Minh, thay vào đó là những “di họa” của Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là những di sản trực tiếp mà Hồ Chí Minh để lại như về tư tưởng - sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà cả giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Người cũng là đối tượng mà họ xuyên tạc, chống phá.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp cho dàn đồng ca hát bài Kết đoàn, tháng 9/1960
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp cho dàn đồng ca hát bài Kết đoàn, tháng 9/1960.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, cần phải đấu tranh trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới. Thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất của chân lý. Lấy thực tiễn để đối chiếu, soi rọi vào sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức... của Hồ Chí Minh là một căn cứ quan trọng, không thể thiếu trong phản bác các luận điệu xuyên tạc Người. Những thắng lợi lịch sử, vĩ đại của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Không ai có thể phủ nhận ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt thời kỳ “đen tối không có lối ra” và mở ra thời kỳ cách mạng mới khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) và lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Lịch sử cũng ghi nhận, trong quá trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như thực tiễn tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta luôn gắn liền với sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định: Chỉ có trên cơ sở trung thành, vận dụng đúng đắn, sáng tạo và không ngừng bổ sung, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng Việt Nam mới có thể đi tới thắng lợi cuối cùng. Đặc biệt, trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó là những minh chứng sinh động, khẳng định Đảng ta tuyệt đối trung thành và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng nước ta. Tại Đại hội XII, Đảng ta đã rút ra bài học hàng đầu sau 30 năm đổi mới là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng, niềm tin, giá trị tinh thần văn hóa của dân tộc. Đây là thực tế hiện hữu sống động trong đời sống tinh thần, văn hóa của nhân dân và dân tộc ta. Ngay từ khi còn sống, Hồ Chí Minh đã trở nên “huyền thoại”, từ hai bàn tay trắng và quyết tâm bôn ba nước ngoài, chịu bao vất vả gian khó tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, đến ý chí, quyết tâm giành, giữ nền độc lập, thống nhất đất nước. Người là biểu tượng về tư tưởng hòa bình, khoan dung văn hóa. Người là tấm gương về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người đã trở thành niềm tin, nguồn cổ vũ lớn không chỉ cho các chiến sĩ trên chiến trường, trong nhà tù thực dân mà còn là cảm hứng trong sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, truyện... và đi vào đời sống tâm linh của dân tộc.

 

Thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực tế thế giới là một căn cứ quan trọng khác để phản bác các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh. Trước hết, Hồ Chí Minh được rộng khắp nhân dân, các nước trên thế giới dành tình cảm, đánh giá cao về tài năng, đạo đức, nhân cách. Thể hiện rõ nhất là đã có 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước khi Người qua đời; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (nơi Người sống và làm việc trong 15 năm cuối đời) trong hơn 50 năm qua đã đón tiếp và phục vụ hơn 80 triệu lượt khách về tham quan, học tập, trong đó có khách của hơn 160 quốc gia và hàng trăm tổ chức quốc tế; các di tích, công trình lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippin, Ấn Độ, Mông Cổ, CHLB Nga, Ucraina, Pháp, Anh, Madagasca, Angola, Angeria, Cuba, Venezuela, Mehico…; nhiều bài hát, tranh, ảnh, phim về Người được thế giới sáng tác, sản xuất; nhiều học giả, nhà nghiên cứu, hội thảo quốc tế về Hồ Chí Minh được công bố, tổ chức. Trên bức tường Danh nhân tại thủ đô Pari (Pháp), nơi lưu giữ chân dung những vĩ nhân đã làm nên thế kỷ XX, có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tóm lại, trong đấu tranh trực diện chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải căn cứ trên cơ sở những sự thật về Hồ Chí Minh và những giá trị của Người đối với Đảng, dân tộc, nhân dân ta, được thực tiễn cách mạng nước ta và thế giới kiểm chứng. Và khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, hết thảy đều chung tay, đồng lòng đứng lên đẩy lùi, lên án những chủ thể và luận điệu xuyên tạc, chống phá Hồ Chí Minh thì cuộc đấu tranh bảo vệ Người không những giành được thắng lợi trước mắt, mà còn ngăn chặn, đẩy lùi nó một cách lâu dài.

Ths Vũ Thị Kim Yến (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tai Phủ Chủ tịch)


Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Chọn người tài - đức để phát triển đất nước/ Sặc sỡ trang phục Hà Nhì Hoa
95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)Tính chiến đấu của Báo chíCách mạng Việt Nam và bản lĩnh,trách nhiệm người làm báo
Du lịch Thủ đô thay đổi để thích ứng
Văn hóa - " sức mạnh mềm nâng các tính cạnh tranh của điện ảnh Việt"/ Đặc sắc Tết hoa của dân tộc Cống
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site