00:12 | 18/03/2012

Cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc sinh thời, luôn luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, mặc dù bận trăm công nghìn việc đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng Bác Hồ đã xác định rõ "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công".

 

Thanh thiếu niên là lực lượng đông đảo của phong trào TDTT quần chúng
Thanh thiếu niên là lực lượng đông đảo của phong trào TDTT quần chúng.

Người đã nhìn thấy tác dụng to lớn của thể dục thể thao đối với sức khỏe nên Bác đã khuyên mọi người "lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục "thì" khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ như vậy là sức khỏe". Đồng thời Bác cũng khẳng định "việc đó không tốn kém khó khăn gì, già trẻ gái trai ai cũng làm được" và chính Người đã thực hành rèn luyện thân thể tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi trên chiến khu Việt Bắc gian khổ hay khi ở Hà Nội trong những ngày chiến tranh ác liệt, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Không những thế, Bác còn đến thăm và động viên các thế hệ vận động viên, sinh viên thể thao. Người ân cần chỉ bảo, nhắc nhở khuyên nhủ cán bộ thể dục thể thao phải học tập chuyên môn nghiệp vụ giỏi không phải chỉ để trở thành ông kiện tướng này bà kiện tướng nọ mà phải học tập trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân vì công tác thể dục thể thao cũng là công tác cách mạng.

Sự nghiệp thể dục thể thao phát triển được như hôm nay đó là nhờ Đảng ta có đường lối lãnh đạo đúng đắn dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thể dục thể thao trong suốt hơn 65 năm qua.

Thực hiện đường lối phát triển thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mới, "xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao", Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 1/12/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Việc triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là hiện thực hóa nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, là thể chế hóa quan điểm, đường lối phát triển thể dục thể thao của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thể dục thể thao phải góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ trí tuệ và thể lực, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo dựng nhân cách và lối sống lành mạnh cho các thế hệ người Việt Nam.

Đấu vật - môn thể thao dân tộc thu hút nhiều độ tuổi thi đấu
Đấu vật - môn thể thao dân tộc thu hút nhiều độ tuổi thi đấu.

Đạt được những kết quả trên, Nhà nước và nhân dân đã không ngừng đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển thể dục thể thao như:

Quản lý về thể dục, thể thao tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; Bên cạnh hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, đã hình thành hệ thống các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp về thể dục, thể thao.

Nhà nước đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu luyện tập, giải trí thể thao của nhân dân, đến năm 2005, các công trình thể dục, thể thao đã có sự tăng đáng kể cả về lượng và chất, hiện nay có 572 công trình đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, có khoảng 27.149 công trình thể thao công cộng phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của nhân dân do Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội đầu tư xây dựng; khoảng 60 – 70% xã, phường, thị trấn đã dành đất cho thể dục, thể thao, trong đó khoảng 30% xã, phường có sân bóng, hồ bơi, nhà tập.

Chính sách xã hội hóa hoạt động thể thao đã thu hút thêm nguồn lực xã hội cho thể dục thể thao phù hợp với xu thế phát triển thể thao trên thế giới hiện nay. Đời sống của nhân dân được cải thiện nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân tăng lên, đây là điều kiện thuận lợi để thể dục thể thao và kinh doanh dịch vụ thể thao phát triển.

Bước vào thời kỳ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt nam đến 2020 là:

Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 đạt 33% dân số. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2015 đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn quốc. 85% xã, phường có thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở như: Trung tâm văn hoá - thể thao xã; nhà văn hoá, khu thể thao thôn; câu lạc bộ thể dục thể thao... Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa đến năm 2015 đạt 100%. Số trường học phổ thông có câu lạc bộ thể dục thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2015 đạt 45% và đến năm 2020 đạt từ 55 – 60% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 75% và đến năm 2020 đạt 85% - 90% tổng số học sinh phổ thông các cấp. Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng quân, binh chủng đến năm 2015 đạt 82,5%, đến năm 2020 đạt 85,5%.

Tính đến năm 2011, cả nước có khoảng 24% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao; có 15% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình tập luyện thể thao thường xuyên; có khoảng 40.000 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở. Thể dục, thể thao quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những bước tiến đáng kể; số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên tính trung bình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 6 – 8% dân số; khoảng 2 – 3% tổng số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình luyện tập thể dục thể thao.  

Vũ Trọng Lợi

(Vụ trưởng Vụ Thể thao Quần chúng - Tổng cục TDTT)

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
Các tin khác
 
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khẳng định sự đoàn kết, bình đẳng và tôn trọng cộng đồng các dân tộc/Để Khu các Làng dân tộc Việt Nam là điểm đến hấp dẫn
Ý kiến độc giả

Bạn thấy giao diện của tạp chí Làng Việt thế nào?

  •   Rất đẹp
  •   Đẹp
  •   Trung bình
  •   Xấu
  •   Rất xấu
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site