00:12 |18/03/2012
(LV) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc sinh thời, luôn luôn quan tâm đến công tác thể dục thể thao, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, mặc dù bận trăm công nghìn việc đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng Bác Hồ đã xác định rõ "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công".
09:01 | 17/03/2012
(LV) - Cảnh quan thiên nhiên ở đây khá hấp dẫn bởi rừng cây (gỗ Sao) nguyên thủy còn giữ được, phía dưới những tán cây rừng cây, lũy tre, tầm vông... là hệ thống chính đường hầm lòng địa đạo, vết tích oanh liệt của chiến trường năm xưa thời kỳ chống Mỹ cùng với hệ thống công sự của Sư đoàn 5 thời kỳ chống chiến tranh biên giới Tây Nam.
17/03/2012 9:01:00 SA
08:56 | 17/03/2012
(LV) - Phong trào thể thao thành tích cao của tỉnh Tây Ninh trong năm 2011 có bước đột phá và phát triển ở các giải khu vực, mở rộng, quốc gia và quốc tế.
17/03/2012 8:56:00 SA
08:50 | 14/03/2012
(LV) - Năm 2011, toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, năng động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu.
14/03/2012 8:50:06 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site