06:33 |01/09/2013
(LV) - Hai tộc người Raglai và Chăm không những tương quan về ngôn ngữ mà còn có những mối quan hệ thâm giao khác như tín ngưỡng dân gian, sự phân công trong quá khứ.
08:22 | 23/08/2013
(LV) - Đối với người Raglai cổ truyền, môi trường tự nhiên chính là không gian sống và làm việc của họ, do vậy người Raglai rất coi trọng và có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.
23/08/2013 8:22:00 SA
08:32 | 18/08/2013
(LV) - Người Raglai lưu giữ trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc mình phong phú các loại hình. Tất cả đáng được trân trọng, giữ gìn và Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai trở thành điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Thuận.
18/08/2013 8:32:00 SA
15:25 | 14/08/2013
(LV) - Tộc người Raglai ở Việt Nam có dân số 85.000 người. Họ sống nơi vùng núi cao (dãy Trường Sơn), ở các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ở Ninh Thuận, tộc người Raglai có 50.897 người, cư trú ở các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc.
14/08/2013 3:25:00 CH
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site