08:19 |17/06/2014
(LV) - Trên bàn cờ thế giới, Trung Quốc trở thành tay mới giữa những kỳ thủ lão luyện - đã tay mới lại còn vừa "tháu cáy" vừa đầy rẫy luật rừng. Trung Quốc đã lộ tẩy hoàn toàn ý đồ trước thế giới.
06:31 | 16/06/2014
(LV) - Các cán bộ chiến sĩ luôn được giáo dục, quán triệt về nhiệm vụ, đối sách; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề, tuyệt đối không mắc mưu khiêu khích, không để nước ngoài tạo cớ lấn chiếm, với tinh thần giữ môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
16/06/2014 6:31:00 SA
04:10 | 15/06/2014
(LV) - Huyện rất nghèo, thu không đủ chi trả lương và các hoạt động khác, nhờ vào Nhà nước trang trải và các nguồn hỗ trợ, tài trợ, từ thiện. Lý Sơn còn thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Anh Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bây giờ, trước là Bí thư huyện đảo Lý Sơn bảo: Lý Sơn là nơi thử thách cán bộ, thấy đúng…
15/06/2014 4:10:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site