08:19 |17/06/2014
(LV) - Trên bàn cờ thế giới, Trung Quốc trở thành tay mới giữa những kỳ thủ lão luyện - đã tay mới lại còn vừa "tháu cáy" vừa đầy rẫy luật rừng. Trung Quốc đã lộ tẩy hoàn toàn ý đồ trước thế giới.
06:31 | 16/06/2014
(LV) - Các cán bộ chiến sĩ luôn được giáo dục, quán triệt về nhiệm vụ, đối sách; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề, tuyệt đối không mắc mưu khiêu khích, không để nước ngoài tạo cớ lấn chiếm, với tinh thần giữ môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
16/06/2014 6:31:00 SA
04:10 | 15/06/2014
(LV) - Huyện rất nghèo, thu không đủ chi trả lương và các hoạt động khác, nhờ vào Nhà nước trang trải và các nguồn hỗ trợ, tài trợ, từ thiện. Lý Sơn còn thiếu thốn và khó khăn trăm bề. Anh Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bây giờ, trước là Bí thư huyện đảo Lý Sơn bảo: Lý Sơn là nơi thử thách cán bộ, thấy đúng…
15/06/2014 4:10:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site