15:30 | 03/11/2015

Lịch hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2015

(LV) - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2015 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động sẽ diễn ra từ 15 - 23/11/2015.

Lịch hoạt động cụ thể như sau:

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

15/11

(Chủ nhật)

Sáng

- 8h30 - 9h30 Khai mạc chợ nổi Nam bộ

- 9h30 - 10h30 Khai mạc các hoạt động triển lãm (Đại đoàn kết - Đại thành công, 120 Pano chào mừng Đại hội Đảng; Sen trong đời sống văn hóa Việt; Không gian sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam)

- Khu vực chợ nổi làng III

- Không gian trước nhà triển lãm làng III.

Chiều

- 14h30 – 15h30 Trò chơi dân tộc tại Chợ vùng cao

- Khu vực chợ vùng cao làng I

Tối

- 20h00 – 21h30 Chương trình khai mạc “Sắt son niềm tin”

- Quảng trường làng II

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ (hàng ngày từ 08h30 đến 16h30)

- Chợ Vùng cao (hàng ngày từ 08h30 đến 16 h30

- Hoàn thiện không gian văn hóa dân tộc

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Các làng dân tộc Khơ Mú, dân tộc Thái

16/11

(Thứ Hai)

Sáng

09h00 - 10h00: Tái hiện Lễ hội cầu mưa của dân tộc Khơ Mú.

Không gian làng dân tộc Khơ Mú, khu các làng dân tộc I.

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc Thái.

Không gian làng dân tộc Thái, khu các làng dân tộc I.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Hoàn thiện không gian văn hóa dân tộc

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III.

- Các làng dân tộc Tà ôi, M’nông.

17/11

(Thứ Ba)

Sáng

09h00 - 10h00: Tái hiện Lễ hội A Za Koonh (cầu mùa) của dân tộc Tà Ôi.

Không gian làng dân tộc Tà Ôi, Khu các làng dân tộc II.

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc Khơ Mú

Không gian làng dân tộc Khơ Mú, khu các làng dân tộc I.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Hoàn thiện không gian văn hóa dân tộc

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III

- Làng dân tộc Chăm

18/11

(Thứ Tư)

Sáng

09h00 - 10h00: Tái hiện Lễ hội Oai lơ cáu chăhơzan (lễ cầu mưa) của dân tộc Chăm tỉnh Bình Định.

10h00 - 11h00: Giao lưu “Đại đoàn kết - Đại thành công” 85 năm chặng đường lịch sử

Không gian làng dân tộc Chăm, Khu các làng dân tộc III.

- Không gian trước Nhà Triển lãm làng III

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc M’nông

Không gian nhà dân tộc M’ nông, khu làng các dân tộc II.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Hoàn thiện không gian văn hóa dân tộc

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III.

- Các làng dân tộc

19/11

(Thứ Năm)

Sáng

09h00 - 10h00: Tái hiện Lễ cưới dân tộc Sán Chay

Không gian làng dân tộc Sán Chay, Khu các làng dân tộc I.

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc Tà ôi

Không gian nhà dân tộc Tà ôi, khu làng dân tộc II.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III

20/11

(Thứ Sáu)

Sáng

08h00 - 09h00: Tái hiện Lễ Tằng cẩu của dân tộc Thái

09 giờ30 - 12 giờ 00: Hội nghị xúc tiến du lịch

- Không gian làng dân tộc Thái, Khu các làng dân tộc I.

- Nhà Công vụ

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc Sán Chay.

Không gian nhà dân tộc Sán Chay, khu các làng dân tộc I.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III

21/11

(Thứ Bảy)

Sáng

- 08h30 - 09h30: Tái hiện Lễ hội cúng biển Mỹ Long.

Từ Quảng trường Làng II đến hồ Đồng Mô.

Chiều

- 14h30 – 15h30: Giao lưu cùng chung niềm vui giữa các dân tộc

- Khu vực chợ nổi làng III

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III.

22/11

(Chủ Nhật)

Sáng

- 8h30 - 10h30: Lễ dâng Y

- 08h30 - 09h30: Tái hiện Lễ cúng mưa đầu mùa của dân tộc M’nông

- Không gian chùa Khmer

- Không gian làng dân tộc M’ nông, làng II.

Chiều

15h00 - 16h00: Chương trình dân ca, dân vũ của dân tộc Chăm.

Không gian tháp Chăm, khu các làng dân tộc III.

Cả ngày

- Chợ nổi Nam bộ

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Khu vực chợ nổi làng III

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III.

23/11

(Thứ Hai)

Sáng

- 09h00 - 10h00: Giao lưu “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam; bế mạc các hoạt động Tuần “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

- Không gian trước Nhà Triển lãm làng III.

Cả ngày

- Chợ Vùng cao

- Các hoạt động Triển lãm, trưng bày

- Khu vực chợ vùng cao làng I

- Nhà Triển lãm làng III.LVĐT

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị
Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh/Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Làng Văn hoa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Ngày Xuân đi hội/ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các lễ hội mùa xuân
Nhớ Tết xưa/Tết đông của người Hà Nhì/ Bánh tẻ Phú Nhi rộn ràng đón Tết
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site