08:19 | 24/11/2015

Bản sắc văn hóa - nền tảng bền vững khối đại đoàn kết toàn dân

(LV) - Đoàn kết vốn là truyền thống quý báu của dân tộc, trong thời đại Hồ Chí Minh được kết tinh thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh vô địch ấy có cội nguồn sâu xa từ chính nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

>>> Lựa chọn những nét văn hoá tiêu biểu giới thiệu tới du khách 

>>> Lịch hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” 2015 

Khối đại đoàn kết toàn dân - cội nguồn sức mạnh

Trong mối tương quan với khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa dân tộc luôn là nền tảng tinh thần vững chắc, tạo nên tính bền vững và là cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi lẽ, văn hóa là phạm trù thuộc về con người, của con người, do con người sáng tạo ra, vì cuộc sống và sự phát triển, hoàn thiện của chính mình. Do đó, thông qua vai trò nhân tố con người văn hóa, với đầy đủ phẩm chất, trình độ, kỹ năng, năng lực cải tạo và hoạt động thực tiễn, bản sắc văn hóa dân tộc sẽ trở thành nguồn động lực chi phối, thúc đẩy việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Các hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc.   Ảnh: Minh Tiến
Các hoạt động của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc. Ảnh: Minh Tiến

Xét ở một phương diện khác, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân không phải là sự cộng lại đơn thuần sức mạnh của mỗi thành viên, mà đó là quá trình tạo lập các quan hệ rộng rãi, trên cơ sở một trình độ văn hóa cao, với tiềm năng sáng tạo không ngừng của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Tiềm năng sáng tạo này nằm trong các yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa là trong ý chí tự lực, tự cường và khả năng hiểu biết, trong tâm hồn, đạo lý, lối sống, trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng, trong đó bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất. Điều này cho thấy, chính bản sắc văn hóa dân tộc là yếu tố nền tảng vừa cấu thành, vừa chi phối, quy định tính bền vững, đồng thời là cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Bản sắc văn hóa dân tộc là nền tảng bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân, song trong tính biện chứng của nó, khối đại đoàn kết toàn dân là biểu trưng sức mạnh của bản sắc văn hóa dân tộc. Điều này đòi hỏi, trong quá trình thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần phải có một chính sách đoàn kết xuất phát từ văn hóa và bằng tố chất văn hóa, làm cho các yếu tố cấu thành văn hóa thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực sáng tạo, quan hệ giữa các dân tộc anh em. Nói cách khác, cần sử dụng văn hóa, với những giá trị đặc trưng bản sắc của mình như một công cụ đắc lực để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thông qua nhiều hoạt động, nhất là hoạt động du lịch văn hóa.

Tuần lễ đoàn kết các dân tộc - nhân lên sức mạnh Việt

Kể từ khi Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đi vào hoạt động, mô hình này đã từng bước khẳng định được vị thế và vai trò của mình, chứng tỏ hướng đi đúng đắn trong bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua việc thiết kế, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc, có tính định hướng chính trị rõ ràng như: “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” hay “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”… đã góp phần quan trọng không chỉ trong quảng bá văn hóa dân tộc với du khách trong và ngoài nước nói chung, mà còn trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc nói riêng.

Đoàn đại biểu 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.   Ảnh: Thanh Huyền
Đoàn đại biểu 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thanh Huyền

Trong chuỗi những sự kiện văn hóa ấn tượng ấy, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được coi là hoạt động quan trọng, thể hiện ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, phản ánh và góp phần nhân lên sức mạnh tinh thần của bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là chuỗi các hoạt động văn hóa mang tính sự kiện, được tổ chức thường niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất và ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Trên thực tế, không chỉ riêng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mà về cơ bản các mô hình hoạt động văn hóa nói chung, du lịch văn hóa nói riêng ở nước ta đều nhằm góp phần tăng cường đoàn kết dân tộc ở các cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, không phải mô hình nào cũng đem lại hiệu quả thực chất và tạo nên hiệu ứng tích cực. Bởi ngoài sự hạn chế về nội dung, tính bền vững và sự sáng tạo, thì sự chi phối của yếu tố thương mại trong hoạt động du lịch văn hóa đã ít nhiều làm phai nhạt mục đích văn hóa - chính trị đẹp đẽ này.

Trong hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nói chung, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” nói riêng, luôn có sự hội tụ đầy đủ các yếu tố: Khả năng huy động nguồn lực văn hóa phong phú, đa dạng, khả năng phát huy năng lực và tố chất văn hóa của nguồn nhân lực trong cộng đồng vì mục tiêu nhất quán là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã tạo nên diện mạo, vai trò và giá trị riêng của mình để củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy được sức mạnh của bản sắc văn hóa với tư cách là nền tảng bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Văn Nam

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Captcha
Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site