11:13 |18/04/2013
(LV) - Thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ giao phó nhằm phát triển nền văn hoá nước nhà.
13:20 | 18/04/2013
(LV) -Ngày 19/4/2009, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã vinh dự được chọn là địa điểm để công bố Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đây là một ngày có ý nghĩa để hội tụ, tôn vinh và tỏa sáng các giá trị văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và có sức lan tỏa ra cả nước.
18/04/2013 1:20:00 CH
09:28 | 18/04/2013
(LV) - Hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tập trung tôn vinh những giá trị truyền thống văn hoá gia đình Việt Nam.
18/04/2013 9:28:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Dấu ấn 10 năm thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản hùng ca của dân tộc Việt Nam/ Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại " Ngôi nhà chung"/ Làng Việt 9 năm đồng hành cùng văn hóa dân tộc
Cơ hội đột phát trong hợp tác đầu tư và triển khai các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam/Bỏ đốt vàng mã, khơi dậy giá trị văn hóa tốt đẹp/Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê đê
Xuân Mậu Tuất 2018
Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" - dư âm còn vọng/ Công tác Hướng dẫn tham quan góp phần phát huy hiệu quả Khu các làng dân tộc Việt Nam/ Sắc phục của người Cống trên rẻo cao.
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site