11:13 |18/04/2013
(LV) - Thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ giao phó nhằm phát triển nền văn hoá nước nhà.
13:20 | 18/04/2013
(LV) -Ngày 19/4/2009, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã vinh dự được chọn là địa điểm để công bố Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đây là một ngày có ý nghĩa để hội tụ, tôn vinh và tỏa sáng các giá trị văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và có sức lan tỏa ra cả nước.
18/04/2013 1:20:00 CH
09:28 | 18/04/2013
(LV) - Hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tập trung tôn vinh những giá trị truyền thống văn hoá gia đình Việt Nam.
18/04/2013 9:28:00 SA
 
Các tin khác
Xem theo ngày
 
Loading
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site