Thông báo về việc mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan

(LVH) - Sau một thời gian tạm dừng đón tiếp khách tham quan để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trân trọng thông báo từ 8h00 ngày 10/11/2021 (Thứ Tư) mở cửa trở lại đón tiếp khách tham quan trở lại trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19”.

Quý khách tham quan tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam vui lòng chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trong thông báo.