Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN năm 2021

(LVH) - Sáng 29/3, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại Hội trường Nhà Thông tin chiếu phim (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL; Về phía Ban Quản lý Làng VHDL các DTVN có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cùng các Đảng ủy viên, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Chung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Theo đó, năm 2021, Ban Quản lý đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo chức năng, nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, chỉ đạo điều hành đơn vị; Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tích cực triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng công tác xây dựng Đảng; Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Các mặt công tác chuyên môn: Tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác Khu các làng dân tộc, đón khách tham quan và tổ chức các sự kiện văn hóa… hoàn thành tốt. Đặc biệt, cùng với việc phối hợp các địa phương tổ chức huy động cộng đồng dân tộc Việt Nam về hoạt động luân phiên tại “Ngôi nhà chung”, việc vận hành, khai thác Khu các làng dân tộc tiếp tục được quan tâm, đã từng bước ổn định và đi vào chiều sâu, góp phần thu hút lượng khách tham quan, khai thác có hiệu quả hơn không gian văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên do dịch Covid -19, ước tính đến hết năm 2021, lượng khách tham quan đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ước đạt 125.000 khách (giảm 27% so với năm 2020). Chính vì vậy, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các Sở VHTTDL các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hàng ngày của 13 cộng đồng dân tộc đang hoạt động và sinh sống tại “Làng” với nhiều các hoạt động dịch vụ, đa dạng nhằm đón du khách tham quan chở lại với các gói sản phẩm du lịch đảm bảo “Thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid -19” phấn đấu đón từ 150.000 lượt khách tham quan trở lên.

Đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác thi đua khen thưởng cũng tích cực triển khai và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Các chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động… Qua đó xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần vào thành công chung của Ban Quản lý và đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

Năm 2022, tập thể Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm về các mặt như: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị; Nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, ngành liên quan; Củng cố và tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn của Ban Quản lý...với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng môi trường văn minh, thân thiện ở cơ sở” và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “Quyết liệt, Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hiệu quả” .

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Huy Toản đã biểu dương tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hội nghị và các báo cáo đã thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, những hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên khá sôi nổi và đạt những thành tích nổi bật. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để trong thời gian tới tập thể Ban Quản lý sẽ luôn phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và văn minh công sở”. Hưởng ứng phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2022 do Ban Chấp hành Công đoàn phát động, đại diện chính quyền và công đoàn Ban đã ký giao kết thi đua, khẳng định quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị,100% đại biểu tham gia thống nhất với chỉ tiêu công tác năm 2022 do Công đoàn Ban Quản lý phát động: Toàn thể đơn vị quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng một việc làm thiết thực; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 với mục tiêu quản lý, khai thác hiệu quả Khu Các làng dân tộc; 100% công chức, viên chức người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan và của ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hiệu quả kế hoạch khai thác kinh doanh dịch vụ tại Làng, phục vụ du khách; Phấn đấu được Nhà nước, Chính phủ, Bộ chủ quản tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đồng chí Phạm Văn Quyến phát động phong trào thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân do Trưởng ban Thanh tra Nguyễn Văn Bảy trình bày cũng khẳng định những kết quả đạt được trên mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý. Báo cáo chỉ rõ: Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định và giúp Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở.

Đại diện Chính quyền và Công đoàn Ban Quản lý ký kết giao ước thi đua

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Các ý kiến đều thống nhất với nội dung các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023

Thay mặt Ban Quản lý, Quyền Trưởng ban Trịnh Ngọc Chung đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo thiết thực, sâu sắc của đồng chí Trần Huy Toản. Ban Quản lý tiếp thu, lĩnh hội và trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết, nhất trí thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Bộ VHTTDL giao, quyết tâm khai thác hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 gồm 03 đồng chí:Trần Thanh Sơn, Trưởng Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Vi Đức Thăng, Trưởng phòng Bảo vệ BQL Khu các làng dân tộc; Vũ Thị Vân, Chuyên viên Tạp chí Làng Việt.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 ra mắt tại Hội nghị

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2021 thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Thúy Nga