Làng dân tộc Phù Lá

Làng dân tộc Phù Lá thuộc Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Phù Lá tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,31ha, trong đó, diện tích xây dựng là 89,535m2, bao gồm 01 nhà sàn và 01 nhà đất.

Làng dân tộc Phù Lá - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Người Phù Lá thường sống ở trên triền núi cao, mỗi làng ước tính khoảng chục gia đình ở rải rác, cách xa nương rẫy.Nhà ở của người Phù Lá có hai loại là nhà đất và nhà sàn. Nhà thoáng, ít buồng. Nhà sàn cửa mở lên xuống ở 2 đầu hồi. Nhà đất cửa mở thường ở phía trước chính gian giữa. Tường trình vẫn là chủ yếu và tường chịu lực là chính. Nếu có thêm cột chỉ là cột phụ ở bên ngoài tường. Cả nhà đất và nhà sàn đều dùng kèo. Các kiểu vì kèo của nhà người Phù Lá khá đơn giản.

►Nhà đất: Vì kèo đơn giản nhất chỉ có một bộ kèo tam giác gồm hai kèo, một quá giang gác lên đầu tường và vì kèo này có khác ở chỗ vì kèo tam giác có thêm hai cột phụ bên ngoài tường. Cột phía sau không đấu vào kèo và cũng không có xà liên kết với tường. Còn cột phía trước đầu đấu vào đầu quá giang. Dạng vì kèo tam giác, bên ngoài tường phía trước có hai cột, một cột đứng sát vào tường và cột hiên. Cột hiên chỉ có xà ngang liên kết với cột bên trong.
Bên trong nhà, về gian hồi bên phải, giáp tường phía trước có giường. Đầu giường về bên trái có một đoạn vách ngăn với gian giữa. Giáp tường đầu hồi có bếp. Gian giữa, giáp tường hậu là một buồng nhỏ. Trên vách ngăn phía trước cửa buồng này treo bàn thờ tổ tiên. Gian hồi bên trái, giáp tường phía trước cũng có giường và vách ngăn như gian hồi bên phải. Lui về phía sau là bếp.

►Nhà sàn: Trong nhà, hai gian bên phải và bên trái để trống. Gian giữa, về phía trước giáp vách là chạn bát, giữa nhà là bếp. Trên sàn ngoài nhà bên trái đặt cối giã gạo chày tay. Bàn thờ giáp vách hậu của gian thứ ba về bên trái. 

TTD