Làng dân tộc Xtiêng

Làng dân tộc Xtiêng - Khu các làng dân tộc II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhà đất dân tộc X'tiêng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

Gồm có:

- 02 nhà sàn: tổng diện tích: 80m2
- 01 nhà đất: diện tích 92m2

Quy mô:

- Diện tích khu vực xây dựng: 7.798m2
- Diện tích công trình xây dựng: 172m2

Nhà sàn dân tộc Xtiêng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

Nhà ở người Xtiêng có 02 dạng là nhà sàn và nhà đất. Nhà sàn khá cao (khoảng từ 1,4m - 1,8m), mái dốc, có hai chái là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình. Trong nhà sàn, chính diện là trục dọc (trục dài), cửa được bố trí ở chính diện, mỗi cửa đi là một cầu thang, thông thường từ một đến hai cầu thang. Nếu nhà của một hộ gia đình có 2 gian thì bố trí một cầu thang, bếp lửa đặt ở giữa gian không có cầu thang.

TTD