Làng dân tộc Ơ Đu                              

Làng dân tộc Ơ Đu - Khu các làng dân tộc I - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng dân tộc Ơ Đu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 0,44ha, trong đó có 01 nhà sàn có diện tích xây dựng là 74,94m2.

Nhà ở của dân tộc Ơ Đu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

Người dân tộc Ơ Đu thường dựng nhà theo hướng nhà phải quay vào núi và nhà thường rất nhỏ, là kiểu nhà sàn có 4 mái. Trong nhà có 02 bếp, một bếp ở cuối sàn dùng để nấu ăn, một bếp gần cửa ra vào là nơi thường nấu cơm cúng ma.

TTD