BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Trụ sở chính                     Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Trụ sở giao dịch:                Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:                          024 3974 5288

Fax:                                     024 3974 1111

Email                                 trungtamttdl.lvh@gmail.com

Website:                              http://langvanhoavietnam.vn

Fanpage:                             htps://www.facebook.com/langvhdl

Liên hệ hướng dẫn, thuyết minh: - 024 6656 6066 - 0915 473 177

                               (Mrs. Mến - Trung tâm dịch vụ Văn hóa - Du lịch - BQL Khu các làng dân tộc)
                                                   

Liên hệ dịch vụ:              024 6292 9777 - 0949 393 499
                               (Mr. Cường - Trung tâm dịch vụ Văn hóa - Du lịch -  BQL Khu các làng dân tộc)

                                           Email: cuongmb@gmail.com

Cảnh quan mát mẻ
Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?