Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LVH) - Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, sáng ngày 19/7, Lãnh đạo Ban Quản lý đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và đưa ra phương án tổ chức các hoạt động, đón tiếp khách tham quan trở lại trong điều kiện đảm bảo công tác chống dịch Covid-19 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/7/2021 triển khai Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 374/LVHDL-VP gửi các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Ban Quản lý và các đơn vị liên quan họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, Lãnh đạo Ban Quản lý đã có buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị trực thuộc và được nghe báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh; trong buổi làm việc Ban Quản lý Khu các Làng dân tộc đã báo cáo việc đảm bảo an toàn trong phòng dịch, luôn đề cao cảnh giác, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan cho cán bộ, người lao động và đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại “Làng”. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban quản lý Khu các làng dân tộc đã triển khai phun khử khuẩn tại các nơi làm việc và yêu cầu 100% cán bộ, người lao động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi đến nơi làm việc, thực hiện giữ khoảng cách, hạn chế nói chuyện và không tụ tập đông người. Đồng thời cũng đưa ra phương án tổ chức các hoạt động của đồng bào và phương thức đón tiếp khách tham quan trở lại trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 (khi có có thông báo hoạt động trở lại).

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại ‘Làng”, Lãnh đạo Ban Quản lý đề nghị thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch nơi làm việc cũng như các Làng dân tộc có đồng bào sinh sống; xây dựng kế hoạch và phương án cách ly phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp dương tính với Covid-19 xảy ra tại đơn vị, thực hiện ký cam kết công tác phòng chống dịch với chính quyền địa phương.

Hiện tại, công tác phòng, chống dich bệnh Covid-19 tại các đơn vị, đặc biệt là tại Ban Quản lý Khu các làng dân tộc đang được triển khai tốt, chủ động chuẩn bị, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Thúy Nga (ảnh HH)