Lớp học “dậy cái chữ” cho một số đồng bào các dân tộc tại "Làng"

(LVH) - Những hình ảnh đẹp của "Lớp dạy chữ" dành cho một số đồng bào các dân tộc đang tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chưa biết chữ. Thông qua lớp học nhằm hướng dẫn, bổ túc thêm cho đồng bào, giúp đồng bào các dân tộc tự tin giới thiệu về bản thân và có thể làm tốt hơn vai trò chủ thể văn của dân tộc mình.

Một số hình ảnh tại "Lớp dạy chữ":

Thúy Nga (Ảnh KCLDT)